Siirry sisältöön

Säätiö perustaa uuden luonnonsuojelualueen

Suomen Parkinson-säätiön Sysmän metsäkiinteistön saaria on hyväksytty mukaan METSO-ohjelmaan Hämeessä. Luonnonsuojelualueet tarjoavat hyviä elinolosuhteita vaateliaille eliölajeille, ja ne säilyvät myös virkistyskäytössä. Säätiön yksityisen luonnonsuojelualueen nimeksi tulee Routelan saarten luonnonsuojelualue.

Routelan saarten luonnonsuojelualue

Kohde muodostuu Sysmässä Routelan tilan itä- ja länsirajoilla sijaitsevista pienistä saarista mantereen läheisyydessä ja niihin kytkeytyvästä pääosin luontaisesti kehittyneen mäntypuuston rämealasta. Yhteensä luonnonsuojelualue on 8,9 hehtaaria.

Siitimenjärven rämealuetta. Kuva Soile Hiitola 2022.

Hämeen ELY-keskuksen esittelijä ylitarkastaja Soile Hiitola kuvaa perustettua aluetta seuraavasti:

Säätiö on perustanut aikaisemmin vuonna 2018 Hakametsän suojelualueen, joka on suuruudeltaan noin 12,5 hehtaaria ja saattanut aikoinaan loppuun Marita Routelan vireille paneman noin hehtaarin suuruisen lehtojen suojelualueen Natura-alueeseen liittyen. Säätiön hallitus kokoontuu säännöllisesti seuraamaan ja suunnittelemaan metsäkiinteistön hoitoa yhdessä Metsäliiton edustajien kanssa.

METSO-ohjelma
Metsien monimuotoisuus metsien suojeluhanke

Vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä lajiston rikkautta ja siten edistää luonnon monimuotoisuutta.  Valtion METSO-ohjelmassa on tavoitteena vuoteen 2025 mennessä laajentaa suojelualueverkostoa 96 000 hehtaarilla ja toteuttaa ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitohankkeita 82 000 hehtaarin alalla. Luonnonsuojelualueiden lisäämisen pinta-alatavoitteesta on saavutettu vuoden 2022 loppuun mennessä 93 prosenttia ja määräaikaisten ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden tavoitteesta 73 prosenttia. (Lähde: metsonpolku.fi)