Siirry sisältöön

Lähipiirikäytäntö

Säätiölain (487/2015) velvoittamana on säätiön hallitus linjannut 4.4.2016 lähipiirikäytännön periaatteet seuraavasti:

Säätiön toimintakertomuksessa raportoidaan suppean lähipiirin kanssa tehdyt vastikkeelliset ja vastikkeettomat taloudelliset toimet säätiölain ja Säätiön hyvä hallinto-ohjeen edellyttämällä tavalla. Lähipiiritoimista kerrotaan toimintakertomuksessa muun muassa, mikä on lähipiirisuhteen luonne, kuvaus toimesta tai taloudellisesta edusta sekä toimen tai taloudellisen edun raha-arvo.

Toimintakertomuksessa ilmoitetaan erikseen rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset suppeaan lähipiiriin kuuluville, niiden pääasialliset ehdot sekä miten ne liittyvät säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, toimintamuotoihin ja varainhoitoon. Tai ilmoitetaan, ettei niitä ole.

Sopimukset käsitellään ja päätetään säätiön hallituksessa, jos ne poikkeavat säätiön tavanomaisesta toiminnasta. Sopimukset ja liiketoimet lähipiiriin kuuluvan kanssa tehdään markkinahintaisesti.

Suomen Parkinson-säätiö toiminnassaan tarkistaa apurahan saajilta maksatuslomakkeen yhteydessä, onko säätiön lähipiiristä joku heidän sukulaisensa. Tämä on kevyempi toteuttaa, kuin lähipiirirekisterin laatiminen.

Samoin uusien toimijoiden kanssa tarkistetaan lähipiiriyhteys, kun laaditaan muita sopimuksia. Hallituksen päätöksenteon yhteydessä tarkistetaan näiltä osin lähipiirisidonnaisuus.

Hallitus voi laatia tarvittaessa yksityiskohtaisemman lähipiiriohjeen. Lähipiiritoimien seuraamiseen käytetään myös tilintarkastajan ohjeita, jotka tarkistetaan vuosittain.

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa lähipiiriä koskevan ilmoituksen, kun teet säätiön kanssa taloudellisia toimia esimerksi kauppatilanteessa, vuokralaisena tai apurahan saajana: