Siirry sisältöön

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on parantumaton ja etenevä keskushermostosairaus. Taudin motoriset oireet aiheutuvat dopamiinia välittäjäaineenaan käyttävien hermosolujen vähittäisestä tuhoutumisesta aivorungon mustassa tumakkeessa (substantia nigra). Oireet ilmaantuvat, kun noin 60-80 prosenttia dopamiini-soluista on tuhoutunut. Taudin perussyy on edelleen tuntematon.

Parkinsonin taudin historia

Tämä katsauksen tarkoituksena on kertoa saatavissa olevien kirjallisten lähteiden perusteella, miten Parkinsonin tautia tai sen tyypillisiä oireita, kuten vapinaa, on kuvattu ihmiskunnan historiassa ja miten sen hoito on kehittynyt varsinkin viimeisen 50 vuoden aikana. Toivottavasti katsauksesta on hyötyä sekä potilaille, heidän omaisilleen, potilasta hoitaville terveydenhuollon henkilöille ja tietysti myös muille taudista kiinnostuneille. Toimittanut Seppo Kaakkola, neurologi.

Parkinsonin taudin historiaa

Parkinsonismit

Parkinsonismi sanalla tarkoitetaan oireistoa, johon liittyy lihasten jäykkyyttä, liikkeiden hitautta, ryhdin muutoksia ja/tai vapinaa. Parkinsonin tauti on tunnetuin sairaus, jossa esiintyy parkinsonismin oireita. (CBD, MSA, PSP, LKD, Liimajalka)

Lue lisää parkinsonismeistä

Säätiön tukemia väitöskirjatutkimuksia

Suomen Parkinson-säätiö jakoi ensimmäiset apurahansa vuonna 1997. Toimintansa aikana säätiö on myöntänyt noin 375 apurahaa yhteismäärältään yli 1 900 000 euroa. Säätiön apuraha on tukenut useita väitöskirjatöitä, valmistuneita on vuoteen 2024 mennessä 91.

Voit lukea lisää apurahan saajista ja heidän tutkimuksistaan säätiön vuosikertomuksissa.

 • 9.2.2024 LuK, proviisori Anne Paakinaho (Itä-Suomen yliopisto) ”Disease-modifying antirheumatic drugs and inhaled β2-adrenoceptor agonists and risk of Parkinson’s disease: a nationwide register-based study (Reumalääkkeiden ja inhaloitavien beeta-2 agonistien yhteys Parkinsonin taudin riskiin – valtakunnallinen rekisteritutkimus)”
 • 3.11.2023 M.Sc. Julia Kiva (Helsingin yliopisto) ”The interplay between microRNAs, neurotrophic factors, and signalling pathways in protecting dopamine neurons in Parkinson’s disease”
 • 21.10.2023 M.Sc. Safak Er (Helsingin yliopisto) ”GDNF/RET signaling and its downstream pathways eliminate alpha-synuclein pathology in dopamine neurons”
 • 18.11.2022 M.Sc. Arun Kumar Mahato (Helsingin yliopisto) ”Targeting GDNF receptors with small molecules for the treatment of Parkinson’s disease”
 • 7.10.2022 M.Sc. Giorgio Turconi (Helsingin yliopisto) “New roles of glial cell line-derived neurotrophic factor GDNF in motor and cholinergic functions”
 • 2.9.2022 LL Laura Saari (Turun yliopisto) ”Clinicopathological Characteristics of Nigral Neuron Density in Lewy Body Spectrum Diseases”
 • 5.8.2022 FM Kuosmanen Elina (Oulun yliopisto) ”Parkinsonin taudin itsehoidon tukeminen teknologian avulla”
 • 17.6.2022 FM Pakarinen Emmi (Helsingin yliopisto) ”Exploring the role of CDNF and MANF removal in the brain and in the unfolded protein response”
 • 8.4.2022 FM Verneri Ruonala (Itä-Suomen yliopisto) ”Surface electromyography and kinematic measurements in Parkinson’s disease: Analysis methods for differential diagnosis and quantification of treatment (Elektromyografia ja liikemittaukset Parkinsonin taudissa: Analyysimenetelmiä erotusdiagnostiikkaan ja hoidon arviointiin) ”
 • 18.3.2022 LL Emma Honkanen (Turun yliopisto) ”Basal ganglia function in parkinsonism and dystonia”
 • 18.2.2022 LL Erika Ignatius (Helsingin yliopisto) ”The genetic basis of childhood-onset hereditary ataxias in Finland”
 • 16.12.2021 M.Sc. Polina Stepanova (Helsingin yliopisto) ”Effects of CDNF in experimental models of Huntington´s disease”
 • 3.12.2021 LL Tuomas Mertsalmi (Helsingin yliopisto) ”The role of the microbiota-gut-brain axis in Parkinson`s disease” (Mikrobiomi-suoli-aivoakselin merkitys Parkinsonin taudissa)
 • 29.10.2021 LL Tomi Kuusimäki (Turun yliopisto) ”Phenotype-, comorbidity-, and treatment-related prognostic factors in Parkinson’s disease”
 • 10.6.2021 Proviisori Juuso Leikas (Helsingin yliopisto) ”Partial 6-OHDA lesion model of early-stage Parkinson’s disease for the assessment of disease-modifying treatments”
 • 23.4.2021 Fm Orvokki Mattila (Oulun yliopisto) ”G-proteiiniin kytketyn reseptori 37:n ADAM10- ja furiinivälitteinen proteolyyttinen prosessointi ”
 • 12.3.2021 M.Sc. Julia Eymann (Helsingin yliopisto ”Developmental Growth and Regeneration Processes in Squamate Eyes”
 • 14.1.2021 proviisori Juho-Matti Renko (Helsingin yliopisto) ”Experimental Neurotrophic Therapies of Parkinson´s Disease: Effects on Nigrostriatal Dopamine System”
 • 6.11.2020 MSc Francesca De Lorenzo (Helsingin yliopisto) ”The role and therapeutic effect of CDNF in animal models of neurodegenerative diseases”
 • 2.10.2020 LL Rebekka Ortiz (Helsingin yliopisto) ”Adult Dystonia in Finland : The Prevalence, Comorbidities, Retirement and DBS in Dystonia in the Years 2007-2016”
 • 18.9.2020 LL Ari Siitonen (Oulun yliopisto) ”Genetics of Parkinson’s disease in Finland (Parkinsonin taudin genetiikka Suomessa)”
 • 28.5.2020 M.Sc. Dan Pham Duc (Helsingin yliopisto) ”Novel roles of p75 neurotrophin receptor in Low-density lipoprotein receptor regulation and lipid signaling”
 • 20.5.2020 Proviisori L.Lauriina Porokuokka (Helsingin yliopisto) ”The role of GDNF and its receptor GFRa1 in neuronal development and function”
 • 15.11.2019 FM Susanna Ylönen (Oulun yliopisto) ”Genetic risk factors for movement disorders in Finland”, ”Liikehäiriösairauksien geneettisiä riskitekijöitä Suomessa”
 • 7.6.2019 DI Tommi Palomäki (Aalto yliopisto) “Electrochemical properties of amorphous carbon based materials”
 • 31.5.2019 proviisori Ulrika Julku (Helsingin yliopisto) ”Prolyl oligopeptidase and alpha-synuclein in the regulation of nigrostriatal dopaminergic neurotransmission”
 • 17.5.2019 MSc Katrina Albert (Helsingin yliopisto) ”Modelling alpha-synuclein-based Parkinson’s disease and studies with CDNF”
 • 29.3.2019 FM Velma T.E. Aho (Helsingin yliopisto) ”Differential abundance analyses of human microbiota in Parkinson`s disease”
 • 8.3.2019 PsM, proviisori Sakari Leino (Helsingin yliopisto) ”Nicotinic acetylcholine receptors in experimental models of Parkinson`s disease and levodopa-induced dyskinesia: focus on α5 subunit-containing receptors”
 • 25.1.2019 M.Sc. Reinis Svarcbahs (Helsingin yliopisto) ”Underlying Mechanisms of Prolyl Oligopeptidase Inhibition, Deletion, and Restoration on the α-Synuclein Aggregation Process”
 • 7.12.2018 LL Elina Mäkinen (Turun yliopisto) ”Dopamine Transporter Imaging in Parkinsonism”
 • 23.11.2018 LL Antti Huotarinen (Helsingin yliopisto) ”Deep Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus, Effect on Parkinsonian Motor Symptoms and Experimental Effects with CDNF”
 • 16.11.2018 LL Elina Jaakkola (Turun yliopisto) ”Neuropsychiatric symptoms and brain dopamine transporter imaging in Parkinson’s disease ”
 • 12.10.2018 TtM Emmi Reijula (Itä-Suomen yliopisto) ”Indicators of therapeutic misconception and willingness to participate in clinical drug trials: A survey among patients with epilepsy and Parkinson’s disease”
 • 11.5.2018 LL Tua Annanmäki (Helsingin yliopisto) ”Uric Acid in Parkinson’s disease”
 • 3.11.2017 M.Sc. Deshpande Prasannakumar (Åbo Akademi) ”Kinase function in Parkinson’s disease and neuronal transport”
 • 23.9.2017 FM Anna-Maija Penttinen (Helsingin yliopisto) ”GDNF and Neurturin isoforms in an experimental model of Parkinson’s disease”
 • 21.4.2017 LL, VTK Jussi Sipilä (Turun yliopisto) ”Huntington’s disease in Finland. Epidemiologic, genetic and clinical studies”
 • 21.10.2016 DI Minna Sikiö (Tampereen teknillinen yliopisto) “Textural Features in Medical Magnetic Resonance Image Analysis of the Brain and Thigh Muscles”
 • 14.10.2016 LL Ari Ylikoski (Helsingin yliopisto) ”A Great Perturbation in Nature” – Parkinson’s Disease and Sleep Disorders
 • 12.8.2016 FM Jaakko Kopra (Helsingin yliopisto) ”Endogenous GDNF as a regulator of midbrain dopamine neurons” (Endogeeninen GDNF keskiaivojen dopamiinihermosolujen säätelijänä).
 • 6.6.2016 ETM Katri Sääksjärvi (Helsingin yliopisto) ”Diet, lifestyle factors, metabolic health and risk of Parkinson’s disease – – A prospective cohort study” (Ravinnon, elintapojen ja metabolisen terveyden yhteys Parkinsonin taudin riskiin – Prospektiivinen kohorttitutkimus).
 • 20.5.2016 FM Johanna Mäkelä (Helsingin yliopisto) ”Neuroprotective effects of PGC-1α activators in dopaminergic neurons”
 • 29.4.2016 DI Elisa Kallioniemi (Itä-Suomen yliopisto) ”Assessment of motor cortical excitation-inhibition balance and microstructure Studies combining navigated transcranial magnetic stimulation and magnetic resonance imaging(Liikeaivokuoren toiminnan ja rakenteen tutkiminen navigoidulla magneettistimulaatiolla ja magneettikuvantamisella)
 • 6.11.2015 LL Katja Airaksinen (Helsingin yliopisto) ”Modifications of cortical activity by deep brain stimulation in advanced Parkinson’s disease: an MEG study”.
 • 30.10.2015 Proviisori Mari Savolainen (Helsingin yliopisto) ”The Effects of Prolyl Oligopeptidase Inhibition in α-Synuclein Based Mouse Models of Parkinson’s Disease” (Prolyylioligopeptidaasiestäjän vaikutukset α-synukleiiniin perustuvissa Parkinsonin taudin malleissa)
 • 29.8.2015 FM Terhi Peuralinna (Helsingin yliopisto) ”Genetics of Neurodegeneration – Alzheimer, Lewy body and motor neuron diseases in the Finnish population”.
 • 22.5.2015 LL Eero Rissanen (Turun yliopisto) ”Neuroinflammaation kuvantaminen progressiivisessa MS-taudissa”.
 • 13.6.2014 FM Riitta Lindström (Helsingin yliopisto)  ”Modelling the evolutionarily conserved MANF/CDNF protein family in Drosophila melanogaster”.
 • 11.4.2014 PsL Ulla Ellfolk (Åbo Akademi) “Neurocognitive changes in early-stage Parkinson’s disease: Functional and structural brain correlates of memory and verbal functions. Ajattelutoimintojen muutoksia todettavissa jo Parkinsonin taudin varhaisvaiheessa.”
 • 7.2.2014 Proviisori Susanne Bäck (Helsingin yliopisto) ”CDNF in an experimental model of Parkinson’s disease – studies on gene therapy and protein infusion”.
 • 3.12.2013 M.Sc. Madhusmita Priyadarshini (Helsingin yliopisto) ”Neurobiology of Parkinson’s Disease Gene Pink1 in Danio rerio (Zebrafish)”.
 • 4.10.2013 Proviisori Lauri Peura (Itä-Suomen yliopisto) ”Strategies to Enhance Drug Delivery to the Brain: Biological Studies with Large Amino Acid Transporter 1 (LAT1) in Prodrug Design” (Lääkeaineiden aivokulkeutumista parantavat teknologiat: Veri-aivoesteen aminohappokuljetusproteiinia (LAT1) hyödyntävien aihiolääkkeiden suunnittelu ja biologinen testaus).
 • 6.9.2013 M.Sc. Heramb Chadchankar (Itä-Suomen yliopisto) ”Role of alpha-synuclein in presynaptic dopamine neurotransmission in the striatum”
 • 10.11.2012 Proviisori Marjo Piltonen (Helsingin yliopisto) ”Novel neurotrophic treatments in rats and toxin sensitivity of genetically modified mice in the unilateral 6 OHDA model of Parkinson’s disease” (Uusien neurotrofisten hoitojen teho ja geenimuunneltujen hiirien käyttökelpoisuus Parkinsonin taudin 6-OHDA -mallissa).
 • 4.5.2012 M.Sc. Mari Palgi (Helsingin yliopisto) ”Characterization of Drosophila melanogaster Manf – an evolutionarily conserved neurotrophic factor” (Evoluutiossa konservoituneen hermokasvutekijän Manf karakterisointi banaanikärpäsmallissa).
 • 31.8. 2012 LL Juho Joutsa (Turun yliopisto) ”Neurobiology of pathological gambling – Brain imaging and epidemiological studies ”(Pelihimon neurobiologia – Aivokuvantamis- ja epidemiologiset tutkimukset).
 • 23.3.2012 M.Sc. Nadia Schendzielorz (Helsingin yliopisto) ”Distribution, regulation and physiological roles of catechol-O-methyltransferase (COMT) in rodents”.
 • 17.2.2012 Proviisori Mikko Käenmäki (Helsingin yliopisto) ”Importance of COMT in the regulation of prefrontal dopamine”.
 • 9.12.2011 LL Pekka Jokinen (Turun yliopisto) ”PET and MR imaging in Parkinson’s disease patients with cognitive impairment. A study of dopaminergic dysfunction, amyloid deposition, cortical hypometabolism and brain atrophy” (PET- ja magneettikuvantaminen Parkinsonin taudin muistisairaudessa).
 • 14.10.2011 M.Sc. Bernardino Ossola (Helsingin yliopisto) ”Putative neuroprotective compounds in in vitro models of dopaminergic neurodegeneration”
 • 18.12.2010 Proviisori Merja Voutilainen (Helsingin yliopisto) “CDNF and MANF in an experimental model of Parkinson’s disease in rats (CDNF ja MANF kokeellisessa Parkinsonin taudin rottamallissa)”.
 • 15.10.2010 Proviisori Minna Kairisalo (Helsingin yliopisto) “Oxidative stress and XIAP signalling in neuronal cells”.
 • 9.10.2010 Proviisori Mikko Gynther (Itä-Suomen yliopisto) ”Blood-Brain Barrier Transporters in CNS Drug Delivery: Design and Biological Evaluation of LAT1 and GluT1 -Targeted Prodrugs (Lääkkeet kuljetusproteiinien avulla aivoihin)”.
 • 9.10.2009  LT Heidi Matinolli (Oulun yliopisto) ”Balance, mobility and falls in Parkinson’s disease. Tasapaino, liikuntakyky ja kaatumiset Parkinsonin taudissa”.
 • 9.10.2009  PhD Jelena Mijatovic (Helsingin yliopisto) ”Role of Ret Signaling in the Regulation of the Nigrostriatal Dopaminergic System in Mice”.
 • 22.6.2009  PhD Ville Sallinen (Helsingin yliopisto) ”Zebrafish as a model of Parkinson’s disease Seeprakala Parkinsonin taudin mallina”.

Kuntoutustutkimus

Tarkoituksenmukaisella kuntoutuksella saadaan potilaan toimintakykyyn kohennusta. Säätiö tuotti vuosina 2004 – 2012 yhdessä eri tutkijoiden kanssa myös omaa, erityisesti kuntoutuksen vaikuttavuuteen liittyvää tutkimusta. Yhteistyö Suomen Parkinson-liiton kanssa antoi ainutkertaisen tilaisuuden tutkia suomalaisia Parkinson-potilaita.

2012

 • Joutsa J, Martikainen K, Niemelä S, Johansson J, Forsback S, Rinne J, Kaasinen V. Increased medial orbitofrontal [18F]fluorodopa uptake in Parkinsonian impulse control disorders. Mov Disord 2012;27:778-82. Published online 2012 Feb 5.wileyonlinelibrary.com. DOI: 10.1002/mds.24941
 • Joutsa J, Martikainen K, Vahlberg T, Voon V, Kaasinen V. Impulse control disorders and depression in Finnish patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2012;18:155-160. Published online 2011 Oct 7.doi:10.1016/j.parkreldis.2011.09.007
 • Joutsa J, Martikainen K, Vahlberg T, Kaasinen V. Effect of dopamine agonist dose and gender on the prognosis of impulse control disorders in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2012; 18:1079-1083.
  Kongressiabstraktit
 • CERAD verbal memory performances in Parkinson’s disease: effect of functional decline. Karrasch M, Laatu S, Martikainen K, Marttila R. 8th International Congress on Mental Dysfunction & Other Non-Motor Features in Parkinson’s Disease & Related Disorders, Berlin 2012
 • The effect of treatment on the balance in cervical dystonia. Martikainen K, Silvoniemi P, Marttila R.The MDS 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 17-21, 2012, Dublin, Ireland.
 • Dose-dependent effect of dopamine agonists on impulse control disorders in Parkinson’s disease: A longitudinal study. Joutsa J, Martikainen K, Vahlberg T, Kaasinen V. The MDS 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 17-21, 2012, Dublin, Ireland.
 • Parkinson’s disease patients in institutionalized care. Keränen T, Keränen P, Martikainen K.K., Marttila R.J. The MDS 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 17-21, 2012, Dublin, Ireland.
 • Effects of RLS on quality of life on patients with Parkinson’s disease. Ylikoski A, Martikainen K, Partinen M. Oral presentation (Ylikoski A and Partinen M) European Restless Legs Syndrome Study Group 12. Annual Meeting, 14th- 15th December 2012, Munich, Germany
   

2011

 • Multidisciplinary evaluation in dystonia rehabilitation: Implementation of recommendations. Kinos S, Martikainen K, Marttila R. 5th International Dystonia Symposium Barcelona, 22.10.2011 (posteriesitys).
 • Seurantatutkimus moniammatillisen kuntoutustyöryhmän tekemien suositusten toteutumisesta Parkinson-potilailla. Kinos S, Martikainen K, Marttila R. Kuntoutus 2011 (4):18-28.
 • Joutsa J, Martikainen K, Vahlberg T, Voon V, Kaasinen V. Impulse control disorders and depression in Finnish patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord. Published online 2011 Oct 7.doi:10.1016/j.parkreldis.2011.09.007.
 • Joutsa J, Martikainen K, Niemelä S, Johansson J, Forsback S, Rinne J, Kaasinen V. Increased medial orbitofrontal [18F]fluorodopa uptake in Parkinsonian impulse control disorders. Hyväksytty julkaistavaksi Movement Disorders 6.12.2011.

2010

 • Martikainen KK, Luukkaala TH, Marttila RJ. Working capacity and cervical dystonia. Parkinsonism and Related Disorders 2010;16:215-217 / 2009. doi:10.1016/j.parkreldis.2009.07.006
 • Speech difficulties in Parkinson’s disease need more attention. K.K. Martikainen, R.J. Marttila. Mov Disord 2010;25 (Suppl.2): S359. Fourteenth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 13-17, 2010, Buenos Aires, Argentina
 • ”Kuntoutuskurssin kehittäminen – kehittämiskohteena Suomen Parkinson-liiton ryhmäkuntoutus” Turun Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö (YAMK), Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010,fysioterapeutti Ulla Ehrlund

2009

 • Piia Nykopp: Parkinsonin tautia sairastavien laitoshoito Turun kaupungissa. Syventävien opintojen kirjallinen työ. Kliininen laitos/Lääket.tdk, Neurologia. Kevätlukukausi 2009
 • Cervical dystonia reduces working capacity. K.K.Martikainen, T.H.Luukkaala, R.J.Marttila. Mov Disord 2009;24 /Suppl. 1, S97. Abstracts of The Movement Disorder Society’s Thirteenth International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders, June 7- June 11,2009, Paris, France.
 • Martikainen KK, Luukkaala TH, Marttila RJ. Working capacity and cervical dystonia. Parkinsonism and Related Disorders 2009. doi:10.1016/j.parkreldis.2009.07.006
 • Katri Tuuha, Toimintataitojen yhteys kognitiivisin valmiuksiin Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä. Toimintaterapian Pro Gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos, kevät 2009
 • Johanna Asukas ja Marianne Himberg: Lenkkikaverina herra Parkinson – Fysioterapeuttisella harjoittelulla aikaansaadut muutokset vastasairastuneen Parkinson-potilaan kävelyssä

2008

 • Emmi Henriksson, Tove Karlsson ja Lotta Kauhanen: Parkinson-potilaan motoristen tilanvaihteluiden vaikutus toimintakykyyn ja kävelyyn
 • Martikainen K, Marttila R. Dystoniapotilas ja työ. Parkinson postia 3/2008:18-20.
 • Anniina Aalto, Anna-Kaisa Mamia ja Tytti Nurminen: Ohjattu ja ohjeistettu tasapainoharjoittelu Parkinson-potilailla.
 • Johanna Asukas ja Marianne Himberg: Lenkkikaverina herra Parkinson – Fysioterapeuttisella harjoittelulla aikaansaadut muutokset vastasairastuneen Parkinson-potilaan kävelyssä

2007

 • Martikainen K, Luukkaala T, Marttila R. Työikäinen Parkinson-potilas. Suom Lääkäril 2007;62:389-393.
 • Martikainen K, Marttila R. Parkinsonin tauti työiässä. Parkinson postia 3/2007: 29-30.
 • Emmi Innilä, Saija Lindstedt: Fysioterapeuttisen harjoittelun vaikutus Parkinson potilaan asennonhallintaan ja liikkumiskykyyn
 • Erja Kannisto, Henrietta Rostén: Tasapaino servikaalista dystoniaa sairastavilla
   

2006

 • Martikainen KK, Luukkaala TH, Marttila RJ. : Parkinson’s disease and working capacity. Mov Disord 2006;21:2187-2191