Siirry sisältöön

Apurahan myöntäminen ja maksatus

Arviointi ja myöntäminen

Apurahahakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: ensinnäkin täyttyykö säätiön tarkoitus, onko hakija nuori tutkija, onko kyseessä väitöskirja, mikä on tutkimuksen tieteellinen merkittävyys, onko tutkimus kliininen ja mikä on hakijan kokonaisrahoitus tutkimukselle.

Säätiön hallitus päättää apurahojen jakamisesta kerran vuodessa. Apurahan saajat julkistetaan vuosittain valtakunnallisella Parkinson-viikolla huhtikuussa. Hakijoille ilmoitetaan myönteisestä päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Apurahan maksatusta varten pyydämme maksatukseen tarvittavat henkilötunnuksen sekä tilinumeron, jolle apuraha maksetaan. Myönnetty apuraha maksetaan hakijalle yhdessä erässä huhtikuussa. Matka-apuraha maksetaan kahdessa erässä, josta toinen erä maksetaan matkan päätettyä raportin perusteella.

Verottoman työskentelyapurahan määrä

Verottoman apurahan määrä vahvistetaan vuosittain ja se vastaa taiteilija-apurahan määrää. 1.3.2024 alkaen verottoman vuosiapurahan määrä on 26 355,60 euroa . Kuukausitasolla veroton määrä on 2 196,31 euroa.

Viimeisin tieto linkissä: https://www.taike.fi/fi/tietoa-taiteilija-apurahasta.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Apurahat myönnetään pääsääntöisesti verovapaina työskentelyapurahoina, jolloin apurahan saaja on muusta työstä virkavapaalla.

Verotus

Apurahan saajan tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö tekee verotussäännösten edellyttämän tarkkailuilmoituksen maksamistaan apurahoista. Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaukseen, apurahan saaja on velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja kaikista työnantajamaksuista. Lisätietoja verohallinnon sivuilla ja oheisissa linkeissä.

Vakuutusvelvollisuus

Apurahansaajat kuuluvat maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisen lakisääteisen työeläketurvan piiriin. Lain mukaan apurahan myöntäjä ilmoittaa myöntämistään apurahoista vakuuttajalle, Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle Melalle. Apurahan saajalla on velvollisuus hakea vakuutusta vakuuttamisehtojen niin täyttyessä.

Apurahan hakijoiden ja saajien rekisteröinti, tietojen tarkistaminen

Apurahan hakija suostuu hakemuksen allekirjoituksellaan siihen, että

  1. apurahan hakijoista ja saajista laaditaan sellaiset hakija- ja saajarekisterit, joihin säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyssä ja myönnettyjen apurahojen maksamisessa ja valvonnassa tarpeelliset tiedot, Lue tietosuojaselosteemme.
  2. apurahan saajien nimet julkaistaan säätiön Internet-sivuilla,
  3. säätiö voi tarvittaessa tarkistaa hakijalle muista säätiöistä myönnetyt apurahat.

Ilmoitukset säätiölle ja raportointivelvoite

Apurahan saajan tulee viipymättä ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedoissaan tapahtuvat muutokset.

Apurahan saaja sitoutuu antamaan selvityksen säätiölle apurahan käytöstä 3 kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä tai suoritetun matkan päättymisestä ja pyydettäessä esittelemään tutkimuksensa Parkinsonliiton vuosikokouksessa tai säätiön esitelmätilaisuudessa.

Mikäli apurahan käyttö viivästyy, tulisi keskeneräisistä töistä vuosittain antaa väliraportti. Mahdolliset tutkimusjulkaisut toimitetaan säätiölle maksutta välittömästi niiden ilmestyttyä.

Säätiön mainitseminen tukijana

Säätiö toivoo apurahan mainitsevan säätiön tukijana, jotta lahjoittajat kokevat lahjansa tulleen hyödyksi. Tutkimusjulkaisuissa ja esittelyaineistoissa tulee mainita Suomen Parkinson-säätiö sr tukijana ja mahdollisuuksien mukaan liittää esitysmateriaaliin myös säätiön logo. Säätiön nimi on ruotsiksi Finlands Parkinson-stiftelse sr ja englanniksi The Finnish Parkinson Foundation sr.  Säätiön logot käytettäväksi postereissa löytyvät tässä: