Siirry sisältöön

Auta selvittämään mysteeri – tee lahjoitus

Jokainen lahjoitus on tärkeä – edistät sillä korvaamattoman tärkeää tutkimustyötä liikehäiriösairauksien hyväksi.

Vain tieteellinen tutkimus auttaa ymmärtämään miten Parkinsonin tauti syntyy ja kehittyy. Tutkimus luo mahdollisuuden löytää keinoja oireiden lievittämiseen, hoitomuotojen kehittämiseen sekä taudin parantamiseen. Liikehäiriösairauksiin perehtyneitä asiantuntijoita tarvitaan enemmän. Siksi nuorille tutkijoille suunnatut väitös- ja matka-apurahat antavat taloudellisen tuen erikoistua juuri Parkinsonin tautiin ja harvinaisempiin liikehäiriöihin.

Monta tapaa tukea liikehäiriötutkimusta

Voit antaa esimerkiksi verkkopankissasi rahalahjan, ohjata merkkipäiväsi muistamiset tutkimukseen, kunnioittaa muistolahjoituksella edesmennen muistoa tai mainita säätiö viimeisessä tahdossasi. Tutustu tässä lisää miten voit auttaa!

Kuukausilahjoittaja

Haluatko ryhtyä pysyväksi tukijaksemme? Voit tehdä verkkopankissasi maksun säätiön tilille FI19 5710 0420 2778 32 ja valita Sinulle sopivan summan, ja määrätä kuinka monena kuukautena maksu verkkopankissa toistetaan. Kulujen vähentämiseksi toivomme, että käytät maksussa viitenumeroa 6114. Säätiöllä ei ole mahdollisuutta e-maksuun.

Voit rekisteröityä kuukausilahjoittajaksi tällä lomakkeella ja voit samalla tilata uutiskirjeemme. Kiitämme julkisesti kuukausilahjoittajiamme, jotka toimivat esimerkkeinä myös muille.

Muistokeräys

Suomen Parkinson-säätiölle Parkinsonin taudin tai liikehäiriöiden tutkimukseen osoitetut muistolahjoitukset voit osoittaa suoraan säätiön tilille. Kun sovit järjestelyistä etukäteen säätiön asiamiehen kanssa, voimme toimittaa lahjoituksista yhteenvedon omaisille muistotilaisuuden jälkeen.

Toteuta muistokeräys näin:

Ohjeista saattajia tekemään muistolahjoitus säätiön keräystilille (Osuuspankki) FI19 5710 0420 2778 32 ja kirjoittamaan viestikenttään edesmennen nimi ja lahjoittajan nimi esim. ” Mikko Mallikkaan muistolle – Pekka ja Tiina Halme ”.

Maksun saaja on: Suomen Parkinson-säätiö. Anonyymin lahjoituksen voi tehdä viitteellä 2736.

Täytä oheinen lomake, mikäli haluat tiedot keräykseesi osallistuneista ja kokonaissumman kerätyistä varoista tai ota yhteyttä säätiön asiamieheen henkilökohtaisesti.

Merkkipäiväkeräys

Suomen Parkinson-säätiölle Parkinsonin taudin tai liikehäiriöiden tutkimukseen osoitetut merkkipäivälahjoitukset voit osoittaa suoraan säätiön tilille. Kun sovit järjestelyistä etukäteen säätiön asiamiehen kanssa, voimme toimittaa lahjoituksista yhteenvedon asianosaisille.

Toteuta merkkipäiväkeräys näin:

  1. Ohjeista onnittelijoita tekemään merkkipäivälahjoitus säätiön keräystilille (Osuuspankki) FI19 5710 0420 2778 32 ja kirjoittamaan viestikenttään keräyksen ja lahjoittajan nimi esim. ” Matti 60 v. – Pekka ja Tiina Halme
  2. Maksun saaja on: Suomen Parkinson-säätiö. Anonyymin lahjoituksen voi tehdä viitteellä 2778.
  3. Täytä oheinen lomake, mikäli haluat tiedot keräykseesi osallistuneista ja kokonaissumman kerätyistä varoista tai ota yhteyttä säätiön asiamieheen henkilökohtaisesti.


Yhteisölahjoitus

Mitä etua hyväntekeväisyydestä on yritykselle ? (lähde ChatGPT, OpenAI)
  1. Positiivinen brändikuva: Hyväntekeväisyysyhteistyö säätiöiden kanssa voi olla hyvä tapa parantaa yrityksen brändi-imagoa. Tällainen yhteistyö osoittaa yrityksen välittävän yhteiskunnallisista ja eettisistä kysymyksistä ja pyrkivän tekemään hyvää yhteisössään.
  2. Asiakasuskollisuus: Kuluttajat arvostavat yhä enemmän yrityksiä, jotka ovat sitoutuneita yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Hyväntekeväisyysyhteistyö säätiöiden kanssa voi olla hyvä tapa houkutella ja säilyttää asiakkaita.
  3. Verotukselliset edut: Yritykset voivat saada verotuksellisia etuja lahjoituksistaan hyväntekeväisyyteen. Lahjoitukset säätiöille ovat yleensä verovähennyskelpoisia.
  4. Mahdollisuudet verkostoitumiseen: Yritykset voivat verkostoitua muiden säätiöiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa, mikä voi johtaa uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja kumppanuuksiin.
  5. Henkilöstön sitoutuminen: Hyväntekeväisyysyhteistyö voi auttaa parantamaan yrityksen henkilöstön sitoutumista ja tukea yrityskulttuuria, jossa arvostetaan yhteiskunnallista vastuuta ja hyväntekeväisyyttä.
  6. Mahdollisuudet positiiviseen medianäkyvyyteen: Yritykset voivat saada positiivista mediahuomiota hyväntekeväisyyskampanjoistaan. Tällainen näkyvyys voi auttaa yritystä houkuttelemaan uusia asiakkaita ja parantaa sen brändi-imagoa.

Ota yhteyttä säätiön asiamieheen, niin keskustellaan lisää: Terhi Pajunen-Mäkelä, puhelin 0400 824 438 tai sähköposti. Voit lahjoittaa myös suoraan säätiön apurahakeräykseen lahjoitustilille. Kun lahjoitus on vähintään 850 euroa ja enintään 50 000 euroa, voi lahjoittava yhteisö vähentää sen tuloverotuksessaan.

Säätiön lahjoitustili on FI19 5710 0420 2778 32 BIC:OKOYFIHH

Säätiö toimittaa tiedot verovähennyskelpoisista lahjoituksista verottajalle vuosittain. Lähetämme lahjoittajalle pyydettäessä verottajaa varten erikseen todistuksen.

Verohallitus on nimennyt Suomen Parkinson-säätiön vuosiksi 2024 – 2028 sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 1 mom 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Päätös verohallitus 18.4.2023 vuosille 2024- 2028 P0195582669.


Testamenttilahjoitus

Suomen Parkinson-säätiö saa varansa yksityisten ja yhteisöjen tekemistä lahjoituksista ja testamenttilahjoituksista. Säätiöllä on oikeus kartuttaa omaisuuttaan myös muilla säätiölain sallimilla tavoilla. Suomen Parkinson-säätiö on tilintarkastusvelvollinen ja toimii säätiölain mukaan. Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenenä säätiö noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa. Yleishyödylliset säätiöt eivät maksa lahja- tai perintöveroa.

Säätiön peruspääoma on saatu vuonna 1994 Sylvia Sjölundin testamenttilahjoituksesta. Sen jälkeen säätiö on saanut useita huomattaviakin lahjoituksia, joiden lahjoittajat ovat halunneet pysyä poissa julkisuudesta.

Suosittelemme laatimaan testamentin lakitoimiston kanssa, jotta muotovirheitä ei synny. Mikäli haluatte tietää lisää testamentin tekemisestä, saatte tietoa täältä:

Lahjoituksen tekemiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä voitte sopia säätiön asiamiehen kanssa: Terhi Pajunen-Mäkelä, puh. 0400 824 438 tai

Haluatko lahjoittaa tutkijalle tunteja vai kuukauden?

Tutkijan verovapaan vuosiapurahan määrä 1.3.2024 alkaen on 26 355,60 euroa . Kuukausitasolla veroton määrä on 2 196,31 euroa ja tunnin hinta on noin 14 euroa. Verovapaan apurahan rajan perusteena on valtion taiteilija-apurahan vuotuinen määrä, jonka Taiteen edistämiskeskus vahvistaa.

Ota yhteyttä: Säätiön asiamies neuvoo sinua lahjoituksen teossa, voit ottaa yhteyttä soittamalla 0400 824 438 tai meilaamalla saatio@parkinsaatio.fi .