Siirry sisältöön

Säätiön esittely

Finlands Parkinson-stiftelse sr – The Finnish Parkinson Foundation sr

Potilaiden oma säätiö

Suomen Parkinson-säätiö on potilaan testamenttivaroin, Suomen Parkinson-liiton toimesta perustettu apurahasäätiö, joka jakaa tieteelliseen liikehäiriötutkimukseen apurahoja. Apurahoja myönnetään vuosittain noin 100 000 euroa omaisuuden tuotosta. Harvinaisten sairauksien osalta tutkimushankkeita on vain vähän, jos lainkaan. Säätiön apurahoin on käynnistetty mm. Wilsonin ja Huntingtonin taudin sekä dystonian tutkimusta.

Säätiön hallitus

Luotettavaa ja valvottua toimintaa

Säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja sitoutunut noudattamaan hyvää hallintotapaa. Säätiön toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus . Säätiö raportoi vuosittain lahjoituksista verohallinnolle ja Poliisihallitukselle. Säätiön tilintarkastajana toimii 2022 – 2023 tilintarkastusyhtiö Oy Soinio & Co. Säätiölle tehdyn 850 – 50 000 euron lahjoituksen saa toinen yhteisö vähentää tuloverotuksessaan tuloverolain 57 §:n 2 kohdan perusteella. Verohallituksen nimeämispäätös nro P0018757607 vuosille 2019 – 2023 sekä uusi päätös 18.4.2023 nro P0195582669 vuosille 2024- 2028.

Säätiön säännöt

Suomen Parkinson-säätiö perustettiin vuonna 1995. Sen perusti Suomen Parkinson-liitto (nykyisin Liikehäiriösairauksien liitto ry), joka on Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien valtakunnallinen keskusjärjestö. Säätiön peruspääoma on saatu testamenttilahjoituksena Sylvia Sjölundilta. Tämän jälkeen useat lahjoittajat, joista osa ei halua julkisuutta, ovat kartuttaneet säätiön varallisuutta.

Säätiön tarkoitus

Suomen Parkinson-säätiön tarkoituksena on tukea Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen pohjalta voidaan kehittää tehokkaampia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä ja edistää siten sairastavien hyvinvointia.

Tietoa Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriöiden tutkimuksesta

Tarkoitus toteutuu apurahoin

Suomen Parkinson-säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Parkinsonin taudin ja muiden parkinsonismien, dystonian, essentiaalisen vapinan ja Huntingtonin taudin tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö tukee etenkin nuorten tutkijoiden väitöskirjatutkimusta. Säätiöllä on ollut myös omaa kuntoutuksen vaikuttavuuteen liittyvää tutkimusta.

Hae apurahaa

Liikehäiriösairauksien syntymekanismin ymmärtäminen, siihen reagoiminen ja lääkehoidon kehittäminen ovat tärkeitä. Kehittyvillä hoitomuodoilla tai peräti parantavilla ja estävillä lääkehoidoilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys ikääntyvien ihmisten elämänlaadun ja itsenäisen pärjäämisen kannalta.