Siirry sisältöön

Säätiö perusti Hakamäen yksityisen suojelualueen Sysmään

Suomen Parkinson-säätiö sr on yksimielisellä päätöksellä perustanut Sysmään Hakamäen yksityisen suojelualueen METSO-ohjelman tuella. Alueen pinta-ala on noin 12,5 hehtaaria ja se sijoittuu Pienen Ruokopuolisen länsipuolelle, Jalaanvuoresta etelään. Lähellä löytyy Kammiovuoren luonnonsuojelualue.

Suojelualue on luonnontilaisen kaltaista vanhaa metsää. Alueen länsireunalta löytyy myös lehtoa. Pääpuulajina on kuusi ja sekapuuna kasvaa mäntyä, koivua ja haapaa. Alueelta kasvaa myös yksittäisiä metsälehmuksia. Alue on liito-oravan elinympäristöä ja siellä todennäköisesti kasvaa myös uhanalaisia kääväkkäitä ja erityistä jäkälää. Alue täyttää METSO-ohjelman I- ja II-luokan kriteerit.

Rauhoitusmääräyksen yleiset  rajoitukset:

Alueella  on kielletty:

Edellä  olevien  määräysten   estämättä  alueella  sallitaan:

Nyt muodostettu alue kuuluu sysmäläisen maisteri Marita Routelan Suomen Parkinson-säätiölle aikoinaan testamenttaamaan metsäkiinteistöön ja on kooltaan runsaat kolme prosenttia siitä.

Lisätietoja:

Päätös ELY-keskus 16.5.2018 HAMELY/267/2018

METSO-ohjelma
Metsien monimuotoisuus metsien suojeluhanke