Siirry sisältöön

Testamenttilahjoitus ja malliohje

Testamentin tekeminen

Lain mukaan jokainen 18 vuotta täyttänyt täysivaltainen voi testamentilla määrätä omasta jäämistöstään. Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa testamenttia allekirjoitettaessa yhtä aikaa läsnä, ja todistajien on testamentin tekijän allekirjoitettua testamentin todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että laadittava asiakirja on testamentti, mutta heidän ei tarvitse tietää testamentin sisältöä. Lain mukaan todistajien tulee olla 15 vuotta täyttäneitä, eivätkä he saa olla testamentin tekijän lähisukulaisia tai tällaisen puoliso, eikä myöskään testamentin saaja, saajan puoliso tai edustaja kelpaa testamentin todistajaksi.

Testamentilla sen tekijä voi määrätä jäämistönsä yhdelle tai jaettavaksi useamman testamentinsaajan kesken. Puolisot voivat myös testamentilla määrätä, että toisen heistä kuoltua jäljelle jäävä saa ensin koko omaisuuden itselleen ja kummankin kuoltua jäljellä oleva jäämistö on menevä esimerkiksi testamentin tekijöiden valitsemalle järjestölle.

Jokainen voi tehdä testamenttinsa itse todistajien läsnä ollessa eikä lakimiehen käyttäminen ole välttämätöntä, mutta se on kuitenkin suositeltavaa. Käyttämällä testamentin laatimisessa asianajajaa apunaan varmistuu siitä, että kaikki testamentin muotomääräykset täyttyvät. Usein testamentin tekemiseen liittyy myös verotuksellisia näkökohtia, jotka kannattaa huomioida. Asianajaja ja hänen toimistonsa henkilökunta voivat toimia testamentin todistajina.

Malli: yksinäisen henkilön testamentti

TESTAMENTTI

Minä allekirjoittanut sairaanhoitaja Maija Helena Suominen (010234-1234) ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että kuoltuani on koko omaisuuteni menevä Suomen Parkinson-säätiölle käytettäväksi liikehäiriösairauksien tutkimuksessa säätiön hallituksen harkinnan mukaisesti jaettavina apurahoina.

Turussa maaliskuun 19 päivänä 2017

_________________________

Maija Helena Suominen

sairaanhoitaja, Turku

Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnäolevina todistamme täten, että Maija Helena Suominen, jonka henkilöllisyyden olemme todenneet/jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa ja että hän on tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut.

Turussa maaliskuun 19 päivänä 2017

Pekka Todistaja                                                            Tanja Todistaja

asianajaja, Kaarina                                                         asianajosihteeri, Kaarina

Malli: puolisoiden keskinäinen testamentti toissijaismääräyksellä

KESKINÄINEN TESTAMENTTI

Me allekirjoittaneet aviopuolisot, sairaanhoitaja Maija Helena Suominen (010234-1234) ja työnjohtaja Matti Kalevi Suominen (040545-5678) ilmoitamme täten viimeisen tahtomme ja testamenttimme olevan, että toisen meistä kuoltua on jäljelle jäävä saava täysin omistusoikeuksin kaiken pesämme omaisuuden. Samalla määräämme, että kummankin meistä kuoltua on koko jäljellä oleva omaisuus menevä Suomen Parkinson-säätiölle käytettäväksi liikehäiriösairauksien tutkimuksessa säätiön hallituksen harkinnan mukaisesti jaettavina apurahoina

Turussa maaliskuun 19 päivänä 2017

____________________                                    ____________________

Maija Helena Suominen                                                Matti Kalevi Suominen

sairaanhoitaja, Turku                                                       työnjohtaja, Turku

Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnäolevina todistamme täten, että Maija Helena Suominen ja Matti Kalevi Suominen, joiden henkilöllisyyden olemme todenneet/jotka henkilökohtaisesti tunnemme, ovat tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittaneet edellä olevan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa ja että he ovat tämän testamentin omakätisesti allekirjoittaneet.

Turussa maaliskuun 19 päivänä 2017

Pekka Todistaja                                                                                   Tanja Todistaja

asianajaja, Kaarina                                                                               asianajosihteeri, Kaarina

Testamentin säilyttäminen on tärkeää, jotta se voidaan löytää ja noudattaa testamentin laatijan kuoleman jälkeen. Suosittelemme, että testamentti säilytetään turvallisessa paikassa, joka on helposti saatavilla. Tässä joitakin vaihtoehtoja testamentin säilyttämiselle:

On tärkeää ilmoittaa testamentin sijainti luotettavalle henkilölle, kuten perillisille, testamentin toimeenpanijalle tai lakimiehelle. Tämä auttaa varmistamaan, että testamentti löydetään ja noudatetaan testamentin laatijan kuoleman jälkeen. (Lähde: ChatGPT – Open AI)