Siirry sisältöön

Proviisori Anne Paakinaho väittelee 9.2.2024

Väitöskirjatutkimus perustuu valtakunnalliseen rekisteripohjaiseen FINPARK (Finnish Parkinson’s disease study) -kohorttiin, joka kattaa kotona asuvat vuosina 1996–2015 Parkinsonin taudin diagnoosin saaneet henkilöt (N=22 189) ja heille kaltaistetut verrokkihenkilöt. Tutkimuksen kohteena on lääkkeiden käytön vaikutus Parkinsonin taudin kehittymisen riskiin. Tunnistamalla pienempään sairastumisriskiin liittyviä lääkkeitä voidaan edistää uusien hoitojen kehitystä, sillä tieto näiden lääkkeiden vaikutusmekanismeista voi paljastaa Parkinsonin taudin kehittymiseen liittyviä molekulaarisia mekanismeja.

Proviisori, LuK Anne Paakinahon väitöskirja Disease-modifying antirheumatic drugs and inhaled β2-adrenoceptor agonists and risk of Parkinson’s disease: a nationwide register-based study (Reumalääkkeiden ja inhaloitavien beeta-2 agonistien yhteys Parkinsonin taudin riskiin – valtakunnallinen rekisteritutkimus) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Olaf Klungel Utrechtin yliopistosta ja kustoksena professori Anna-Maija Tolppanen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Onnittelemme! Myös Suomen Parkinson-säätiö on ollut mukana rahoittamassa tätä tutkimusta.