Siirry sisältöön

Suomen Parkinson-säätiön apurahan saajat 2023

Säätiön hallitus on myöntänyt tänä vuonna apurahoja Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien tutkimukseen yhteensä 171 700 euroa.

Väitöskirjaan tähtääviin tutkimuksiin jaettiin 14 apurahaa, määrältään yhteensä 86 900 euroa ja muuhun tieteelliseen tutkimukseen viisi apurahaa, yhteensä 25 400 euroa. Myönnetty erityisapuraha on määrältään 50 000 euroa ja se jaetaan kolmelle vuodelle. Matka-apurahoja myönnettiin kahdeksan, määrältään yhteensä 9 400 euroa.

Tänä vuonna apurahan hakijoita oli 58 ja haettu rahoitus 700 000 euroa, mikä on ennätyksellisen paljon säätiön mittakaavassa. Suomen Parkinson-säätiön tarkoituksen mukaisesti apurahojen kohteet rajautuvat lähinnä neurologian ja neurofarmakologian alueille.

Säätiö avasi 25-vuotisjuhlansa kunniaksi erityisapurahahaun, minkä tarkoitus oli mm. mahdollistaa pitkäjänteisempää tutkimustyötä. Apurahan saajaksi valikoitui kahdeksan hakijan joukosta dosentti Filip Scheperjansin johtama neurologiryhmä, joka suomentaa ja validoi kliiniselle tutkimukselle välttämättömän MDS-UPDRS-työkalun. Validointi parantaa suomalaisten osallistumista kansainvälisiin Parkinsonin taudin tieteellisiin tutkimuksiin, mm. lääketutkimuksiin. Kliinisiin tutkimuksiin osallistuminen auttaa varmistamaan uusien hoitojen turvallisuuden ja tehokkuuden paikallisväestössä.

Suurin osa säätiön myöntämistä rahoituksista kohdistui tällä kertaa kliiniseen tutkimukseen. Myönnetyt apurahat mahdollistavat yhteensä noin neljä tutkimushenkilötyövuotta.

Rahoitettavat rekisteritutkimukset käsittelivät mm. Parkinsonin taudin syntyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten tautia edeltäviä unihäiriöitä, paikallistettujen aivovaurioiden aiheuttamia liikehäiriöitä, aivojen rakenteellisten erojen vaikutusta stimulaatiohoidon vasteeseen ja mustatumakkeen neuropatologian yhteyttä epätyypillisiin parkinsonismeihin.

Myös kolmea aivojen PET-kuvantamiseen liittyvää projektia tuettiin. Rahoitusta sai myös parkinsonpotilaiden silmien kuivumista ja sen hoitoa selvittävä projekti. Suoliston tai sen bakteerien merkitykseen liittyvistä useista hakemuksista saivat rahoitusta mm. desulfofibrioiden faagitutkimus, bakteerien ns. mobiilielementtien mittaaminen ja suoliaivoakselin mallittaminen.

Prekliiniset tukipäätökset liittyivät mm. lysosomaalisen kaliumkanavan ja neuromelaniinin merkitykseen. Uutena tutkimuskohteena rahoitettiin pramipeksolin peliriippuvuuteen altistavan vaikutuksen selvittämistä hiirikokeilla.

Useimmat matka-apurahat annettiin eurooppalaisiin tieteellisiin kokouksiin ja saajat olivat pääosin kokeellisen tutkimuksen tekijöitä.

Suomen Parkinson-säätiön apurahan saajat vuonna 2023 alla

Säätiön erityisapuraha 50 000 euroa kolmelle vuodelle

Scheperjans, Filip, dos, aiheenaan “MDS-UPDRS työkalun suomentaminen ja validointi”, suorituspaikkoina ovat HUS sekä TYKS, KYS, OYS, TAYS, Pohjois-Karjalan keskussairaala ja yksityiset neurologipraktiikat. Erityisapuraha myönnetty ehdollisena 50 000 euroa 3 vuodelle, josta ensimmäisenä vuonna 20 000 euroa. 

Väitösapuraha 14 tutkijalle yhteensä 86 900 euroa

Apurahan saajat Turun yliopistossa

Ajalin Riikka, LL, aiheenaan ”Tyypin 1 kannabinoidireseptorit Parkinsonin taudissa: Positroniemissiotomografiatutkimus [18F]FMPEP-d2-merkkiaineella”, suorituspaikkana Turun PET-keskus, apuraha  4 400 euroa.

Backman, Emmilotta, LK, aiheenaan ”Nigraalisen neuropatologian kliininen merkitys atyyppisissä parkinsonismeissa”, suorituspaikkana Turun yliopisto, kliiniset neurotieteet, apuraha 4 400 euroa.

Niemi, Kalle, LL, aiheenaan ”Aivojen monoamiinitoiminta Parkinsonin taudissa”, suorituspaikkana Turun Yliopisto, apuraha 8 800 euroa.

Pullinen, Jaakko, LL, aiheenaan ”Liikehäiriöiden oireiden paikannus paikallisten aivoleesioiden perusteella”, suorituspaikkana Tyks Neurokeskus, Turun yliopisto, apuraha 2 200 euroa.

Saarinen, Emmi, lääk.yo, aiheenaan ”Aivojen dopamiinitransportterikuvantaminen Parkinsonin taudin diagnostiikassa ja etenemisen ennustamisessa”, suorituspaikkana Turun yliopisto, apuraha 4 400 euroa.

Apurahan saajat Helsingin yliopistossa

Janutenas Simas, MSc, aiheenaan ”Targeting TMEM175 to attenuate pathological protein aggregation in dopamine neurons: identification of new biomarkers with unbiased methods”, suorituspaikkana Farmasian laitos, Helsingin yliopisto, apuraha 11 000 euroa.

Koivu, Maija, LL, aiheenaan ”Aivojen rakenteellisten erojen vaikutus edenneen Parkinsonin taudin subtalaamisen DBS-syväaivostimulaatiohoidon vasteessa (PD ja volumetria)”, suorituspaikkana HUS, Meilahden kolmiosairaala, apuraha 3 300 euroa.

Lecomte Alexandre, MSc, aiheenaan “Comparison of phage and plasmid populations present in the gut microbiota of Parkinson’s disease patients”, suorituspaikkana Helsingin yliopisto, Viikki Campus, Institute of Biotechnology, apuraha 8 800 euroa.

Partinen, Eemil, LL, aiheenaan ”MiksiPark: Parkinsonintaudin kehittymistä ennustavat tekijät yli 30 vuoden seurannassa”, suorituspaikkana Terveystalo Oy, Helsingin yliopisto, HUS, apuraha 6 600 euroa.

Qvist, Teo, prov., aiheenaan ”Pramipeksolin vaikutus uhkapelikäyttäymiseen Parkinsonin taudin eläinmallissa”, suorituspaikkana Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, farmakologian osasto, apuraha 8 800 euroa.                                        

Talebzadeh Sima, M.Sc., aiheenaan ”Desulfovibrioa inhiboivien yhdisteiden tunnistaminen Parkinsonin taudin oireiden hallitsemiseksi”, suorituspaikkana Helsingin yliopisto, apuraha 6 600 euroa.

Vaahtoranta, Julia, LL ”Kyynelkalvon haihtumista estävien lipidien merkitys yleissairauksissa ja silmän pinnan terveydessä”, suorituspaikkana HUS Silmäklinikka, HUS Neurologian klinikka, apuraha 6 600 euroa.

Apurahan saajat Itä-Suomen yliopistossa

Syvänen, Valtteri, FaM, aiheenaan ”Muutokset suolistossa mahdollisena Parkinsonin taudin laukaisijana”, suorituspaikkana Itä-Suomen Yliopisto, apuraha 6 600euroa.

Apurahan saajat Oulun yliopistossa

Keränen, Maija-Helena, LL, aiheenaan ”Pohjois-Suomen kohortti 1966:n hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelman vanhempien terveystutkimus, NFBC1966-PS”, suorituspaikkana Oulun yliopisto, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö, Neurotieteen tutkimusyksikkö, apuraha 4 400 euroa.

Muu tieteellinen apuraha 4 tutkijalle yhteensä 25 400 euroa

Mäkinen, Elina, LT, aiheenaan ”Hyperkineettisten liikehäiriö- sairauksien paikantaminen aivovaurioiden avulla”, suorituspaikkana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, TYKS Neurokeskus, Neurologia sekä Turku Brainlab, Turku Brain and Mind Center, Turun yliopisto, apuraha 4 400.

Ortiz, Rebekka, LT, aiheenaan ”Selän alueen poikkeava aktiivisuus servikaalisessa dystoniassa”, suorituspaikkana TAYS, apuraha 5 000 euroa.

Stratoulias, Vassileios, Ph. D., aiheenaan ”Neuromelaniinin ja alfa-synukleiini kertymien tutkiminen ihmisen dopamiinihermosoluilla”, suorituspaikkana Helsingin yliopisto, apuraha 5 000 euroa.

Sulkava, Sonja, LT, aiheenaan ”Unen vaikutus Parkinsonin taudin riskiin”, suorituspaikkana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestönterveysyksikkö, apuraha 11 000 euroa.

Matka-apuraha 8 tutkijalle, yhteensä 9 400 euroa

  • Gerasymchuk, Dmytro, MSc, Helsingin yliopisto, matka-apuraha 900 euroa
  • Er, Safak, MSc, Helsingin yliopisto, matka-apuraha 1 500 euroa
  • Kovaleva, Vera, PhD, Helsingin yliopisto, matka-apuraha 1 000 euroa
  • Kuusela Aino, lääketieteen yo, Turun yliopisto, matka-apuraha 1 000 euroa
  • Räty, Katrina, PhD, Itä-Suomen yliopisto, matka-apuraha 1 000 euroa
  • Sakson, Sven, MSc, Helsingin yliopisto, matka-apuraha 2 000 euroa
  • Sandelin, Amanda, M.Sc., Helsingin yliopisto, matka-apuraha 1 000 euroa
  • Viljakainen, Tuulikki, Prov., Helsingin yliopisto, matka-apuraha 1 000 euroa

Lisätietoja Terhi Pajunen-Mäkelä, säätiön asiamies, saatio@parkinsonsaatio.fi