Siirry sisältöön

Parkinsonpotilaiden hoidossa pitäisi huomioida asiantuntijoiden saatavuus

Pohjoismainen Parkinson-neuvosto, joka on pohjoismainen potilasjärjestöjen yhteenliittymä, antoi yhteisen kannanoton Parkinsonpotilaiden hoidosta. Neuvostossa vaihdetaan tietoa ja jaetaan hyviä käytäntöjä niin hoidon kuin potilasjärjestötyönkin suhteen.

Neuvosto kehottaa kiinnittämään huomiota Parkinsonin tautia sairastavien hoidossa seuraaviin asioihin:

  1. Parkinsonin tautia sairastavien pitää päästä lääkäriin vähintään kahdesti vuodessa omalla asuinalueellaan. Neurologin pitäisi osallistua molempiin konsultaatioihin. Parkinsonin tautiin erikoistuneita neurologeja ja muita terveydenhuollon ammattilaisia pitää olla riittävästi.
  2. On välttämätöntä, että paikallisilla terveydenhuollon ammattilaisilla on perustiedot Parkinsonin taudista ja ammattilaisten välinen yhteistyö toimii tehokkaasti. Norjalaisen ParkinsonNet -rekisterin kaltaisia hallinnollisia järjestelmiä pitää perustaa parantamaan koordinaatioita ja tietoa sairaudesta.
  3. Parkinsonin tautia sairastavien pitää saada kuntoutusta ja fysioterapiaa sairauteen perehtyneeltä ammattilaiselta. Sairastaville pitää olla tarpeen mukaan tarjolla moniammatillisia kuntoutuspalveluja ja säännöllistä fysioterapiaa.

Voit lukea lisää Liikehäiriösairauksien liiton sivuilta tiedotteesta