Siirry sisältöön

Parkinson-uutisia Neurologipäiviltä 3.11.2023

Suomen neurologeille tarkoitetuilla koulutuspäivillä (1. – 3.11.2023) yhtenä aiheena käsiteltiin liikehäiriöitä. Tilaisuudessa esiintyi kaksi arvostettua ulkomaalaista asiantuntijaa: prof. Per Odin Lundista, Ruotsista ja prof. Joaquim Ferreira Lissabonista, Portugalista. Tässä artikkelissa referoidaan heidän puheenvuorojaan.

Uusi levodopavalmiste

Prof. Per Odin esitteli tuloksia tutkimuksista, joissa on käytetty uutta levodopan valmistemuotoa, foslevodopaa/foskarbidopaa (Fosduodopa®). Kyseessä on levodopan ja karbidopan liukoinen fosfaattisuola, joka elimistöön annettuna hajoaa nopeasti levodopaksi ja karbidopaksi. Se annetaan pienen pumpun avulla ihon alle jatkuvana infuusiona. Sitä infusoidaan läpi vuorokauden, mutta neulan paikkaa on vaihdettava päivittäin. Jatkuvan infuusion avulla saavutetaan hyvin tasaiset levodopan pitoisuudet veressä. Hoito on tarkoitettu vaikeista tilanvaihteluista kärsiville eli käytännössä samoille potilaille, joille nykyisin käytetään suoleen infusoitavaa levodopaa (Duodopa® tai Lecigon®) tai ihonalaista apomorfiinia. Valmiste ei ole vielä hyväksytty virallisesti käyttöön, mutta anomukset ovat viranomaisten käsittelyssä sekä Euroopassa että USA:ssa.

Foslevodopalla/foskarbidopalla tehdyssä laajassa potilastutkimuksessa (Soileau ym. Lancet Neurol 2022;21:1099-1109) oli mukana 141 potilasta, joissa noin puolet sai suun kautta lääkitystä ja puolet ihonalaista infuusiota kaksoissokeasti, eli potilas tai tutkija ei tiennyt kumpaa aktiivilääkitystä annettiin. Hoidon kesto oli 12 viikkoa. Infuusiohoidolla saatiin hyvin merkittävä lisäys (lähes 2 tuntia) potilaiden vuorokautisessa ON-ajassa ja vastaava vähennys OFF-ajassa verrattuna suun kautta annettuun levodopahoitoon. Mitään merkittävää lisäystä ei havaittu pakkoliikkeissä (dyskinesioissa). Myös yöuni parani merkittävästi ja aamuisin oli vähemmän hitautta. Suurimpana haittana olivat infuusioneulan aiheuttamat erilaiset ihoreaktiot, joita pystyttiin vähentämään hyvällä opastuksella. Myös harhoja eli hallusinaatioita oli enemmän infuusioryhmässä.

Hyvin samanlaiset tulokset saatiin vuoden kestäneestä avoimesta tutkimuksesta (Alfred ym. Neurol Ther. 2023 Aug 26). Hyvä hoitovaste pysyi varsin stabiilina vuoden ajan. Iho-ongelmat olivat suurin haitta tässäkin tutkimuksessa.

Kaiken kaikkiaan foslevodopa/foskarbidopa on lupaava uusi valmiste vaikeiden tilanvaihtelupotilaiden hoitoon. Sen etuna on, ettei sen käyttö vaadi kirurgisia toimenpiteitä. (Tutkimuksissa on myös toinen levodopa/karbidopa infuusiovalmiste, ND0612, josta on raportoitu alustavasti positiivisia tuloksia.)

Uusi COMT-estäjä, Opikaponi

Opikaponi on ollut jo muutaman vuoden markkinoilla nimellä Ongentys®.  Se kuuluu samaan COMT-estäjien ryhmään kuin kauan markkinoilla ollut entakaponi.  Se otetaan vain kerran päivässä, 50 mg iltaisin. Se on tarkoitettu levodopan lisälääkkeeksi potilailla, joilla on motorisia tilanvaihteluja.

Prof. Ferreira esitteli aluksi tuloksia kahdesta opikaponilla tehdystä potilastutkimuksesta (Ferreira ym.  Lancet Neurol. 2016;15:154–65; Lees ym. JAMA Neurol. 2017;74:197–206) ja niistä tehdyistä lisäanalyyseistä (Rocha ym. Front Neurol. 2021; 12: 754016). Opikaponi lisäsi ON-aikaa vajaan tunnin lumelääkkeeseen verrattuna ja vastaavasti vähensi OFF-aikaa. Yhdessä tutkimuksessa oli mukana myös entakaponi, joka lisäsi ON-aikaa hieman vähemmän, mutta tilastollista eroa ei ollut valmisteiden välillä. Jatkoanalyyseissä ilmeni, että opikaponista oli hyötyä jo potilaille, joilla oli ollut vasta lyhyen aikaa tilanvaihteluja. Tavallisin opikaponin haitta ovat lisääntyneet pakkoliikkeet (dyskinesiat), joita pyritään välttämään alentamalla levodopan annosta. Prof. Ferreira esitteli myös tuloksia tutkimuksesta, jossa verrattiin levodopan annostusta viisi kertaa päivässä ilman opikaponia levodopan annostukseen neljä kertaa päivässä yhdistettynä opikaponiin (Ferreira ym. Mov Disord. 2022;37:2272-2283). Johtopäätöksenä, että levodopan neljä kertaa annostus opikaponin kanssa on parempi viisi kertaa annostus ilman opikaponia. 

Lopuksi prof. Ferreira esitteli alustavia tuloksia opikaponilla tehdystä tutkimuksesta alkuvaiheen Parkinson-potilailla, joilla ei ollut tilanvaihteluja.  24 viikon tutkimuksessa opikaponin lisäys levodopahoitoon paransi merkittävästi potilaiden motoriikkaa verrattuna lumelääkettä saaneisiin. Lopullisia tuloksia ei vielä ole julkaistu.

Kaiken kaikkiaan opikaponi on osoitettu tehokkaaksi lisälääkkeeksi levodopahoitoa saaville potilaille, joilla on tilanvaihteluja. Se on vaihtoehto entakaponille. Opikaponin ei ole raportoitu aiheuttavan ripulia, joten se sopii myös potilaille, jotka ovat saaneet ripulia entakaponista.

Kirjoittaja on Seppo Kaakkola, Suomen Parkinson-säätiön hallituksen puheenjohtaja, prof. (h.c.), neurologian ja kliinisen farmakologian erikoislääkäri