Tekstin koko

Suomen Parkinson-säätiön apurahahaku tammikuussa 2019

Suomen Parkinson-säätiö jakaa apurahoja Parkinsonin tautiin ja muihin liikehäiriösairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen.

Säätiö julistaa apurahat haettaviksi ajalla 1. – 31.1.2019.

Apurahaa myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

I.tieteelliseen tutkimukseen, ensisijaisesti väitöskirjaan johtaville tutkimuksille,

II. matka-apurahoja tieteelliseen kongressiin osallistumiseen (edellytyksenä oma posteri tai suullinen esitys),

III. kohdeapurahoja pidempiaikaiseen jatko-opiskeluun ulkomaisessa liikehäiriötutkimukseen erikoistuneessa keskuksessa.

Apurahat myönnetään pääsääntöisesti verovapaina työskentelyapurahoina, jolloin apurahan saaja on muusta työstä virkavapaalla.

Myönnetyn apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys 3 kuukauden kuluessa apurahakauden tai matkan päättymisestä.

Hakemus tehdään kirjautumalla säätiön verkkosivuille.  Pituudeltaan rajattu hakemuslomake (eri lomakkeet tutkimusrahoituksen ja matka-apurahan hakemiseen) täytetään lyhyesti ja vain keskeiset tutkimukseen tai matkaan liittyvät asiat mainiten. Liitteitä ei sallita. Liikehäiriösairauden kuvaus ei ole tarpeellinen.

Säätiö edellyttää aina tämän lisäksi apurahasovelluksesta tulostettua ja allekirjoitettua apurahahakemusta. Postitusosoite on Suomen Parkinson-säätiö sr, Itäinen pitkäkatu 27 B 31, 20700 Turku.

Verkossa lähetetyn hakemuksen tulee olla säätiössä perillä viimeistään 31.1.2019.

Tarkemmat hakuohjeet https://www.parkinsonsaatio.fi/apurahat/hakuohjeet. Aloita hakemus kirjautumalla verkkopalveluun vasemmasta palkista.

Lisätietoja: Asiamies Terhi Pajunen-Mäkelä