Tekstin koko

Suomen Parkinson-säätiö mukana säätiöiden professoripoolissa

Säätiöiltä lähes seitsemän miljoonaa professoreiden tutkimustyöhön

Joukko suomalaisia säätiöitä on perustanut Säätiöiden professoripoolin
professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Säätiöt ovat varanneet tarkoitukseen yhteensä 2.225.000 euroa vuosittain seuraavien kolmen vuoden ajan.

Tällä voidaan vapauttaa lähes 300 professoria tutkimukseen.
Säätiöiden professoripooli on 17 säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja lukuvuoden kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa.

Professoripoolin taustalla on huoli siitä, että maamme parhailla tutkijoilla on yhä vähemmän aikaa tutkimukseen. Yliopistojen opetusresurssit eivät ole lisääntyneet opiskelija- ja tutkintomäärien kasvusta huolimatta, ja myös professorien hallinnollinen taakka on jatkuvasti lisääntynyt.

Professoripoolista apurahaa voi hakea suomalaisessa yliopistossa vakinaisesti työskentelevä professori, jonka yliopisto sitoutuu vapauttamaan hallinnosta ja opetuksesta lukuvuoden ajaksi.
Apuraha myönnetään tutkimukseen ja tutkimusta edistäviin tarkoituksiin. Tutkimuskausijärjestelyn tarkoituksena on myös mahdollistaa nuorempien tutkijoiden pätevöityminen professoreiden sijaisina.

Säätiöiden tavoitteena on, että järjestely osaltaan kannustaisi yliopistoja tulevaisuudessa itse järjestämään professoreiden tutkimusvapaiden rahoituksen.

Säätiöiden professoripoolin perustajina on yhteensä 17 säätiötä:

 • Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto,
 • Alli Paasikiven Säätiö,
 • Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse,
 • Emil Aaltosen Säätiö,
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto,
 • Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE,
 • Maj ja Tor Nesslingin Säätiö,
 • OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö,
 • Orion-Farmos Tutkimussäätiö,
 • Paulon Säätiö,
 • Suomen Kulttuurirahasto,
 • Suomen Parkinson-säätiö,
 • Svenska Kulturfonden,
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland rf.,
 • Tauno Tönningin Säätiö,
 • Yksityisyrittäjäin Säätiö sekä
 • Yrjö Jahnssonin säätiö.

Professoripoolin ensimmäinen haku järjestetään vuodenvaihteessa 2011–2012. Tarkempi ajankohta sekä hakuohjeet selviävät marraskuussa poolin kotisivuilta www.professoripooli.fi.

Suomen Parkinson-säätiö haluaa mukanaolollaan varmistaa, että ainakin yksi tutkijaprofessoreista tutkii Parkinsonin tautia ja sen sukulaissairauksia.

Lähde: Säätiöiden professoripoolin tiedote, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta