Tekstin koko

Säätiörahoitus turvaa nuoren tutkijan urapolkua

Monelle lukijalle on vielä epäselvää, mitä säätiömme oikein tekee. Suomen Parkinson-säätiö on ainoastaan apurahoja jakava säätiö, eikä sillä ole omaisuuden hallinnoinnin lisäksi muuta toimintaa. Säätiön tutkimus- ja matka-apurahat myönnetään vuosittain säätiön perustamiskirjaan merkityn tarkoituksen mukaisesti tieteelliseen liikehäiriötutkimukseen, mikä pääsääntöisesti tarkoittaa korkeakoulututkimusta. Merkittävin kohde on Parkinsonin taudin tutkimus.

Lisäksi on linjattu, että säätiön apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti nuorelle, väitöskirjaansa tekevälle tutkijalle. Muita myöntämisen kriteereitä ovat tutkimuksen sopiminen säätiön tarkoitukseen, sen tieteellinen merkittävyys, kliinisyys, eettinen lupa sekä tutkimuksen muun rahoituksen määrä. Näin ollen pienryhmätoimintaa, yksilöhakemuksia tai laitehankintoja emme voi rahoittaa.

Apurahahakemukset käyvät läpi arvioinnin ja hallitus tekee myöntämispäätökset arviointiryhmän esityksestä. Säätiö ei perustele hakijoille apurahapäätöksiään. Myöntämättä jättämisen perusteena useimmiten on se, että tutkimus ei kohdistu selkeästi liikehäiriötutkimukseen tai että tutkimuksen tieteellinen taso ei vielä yllä muiden hakemusten tasolle. Seuraavana vuonna kannattaa hakea uudelleen ja näiltä osin terävöittää hakemusta. Apurahan hakuohjeet ja apurahan myöntämisen ja maksatuksen perusteet kannattaa lukea huolella.

Asiamies Terhi Pajunen-Mäkelä

Lue lisää apurahaprosessin arjesta Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja Liisa Suvikummun blogista.