Tekstin koko

Parkinsonin taudin tutkimukseen 24 apurahaa - yhteensä lähes 100 000 euroa

Suomen Parkinson-säätiö vastaanotti tänä vuonna 43 apurahahakemusta, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Tämä kertoo osittain siitä, että Suomessa liikehäiriöalan tutkimus on aktiivista, mutta heijastaa myös yleisesti kiristynyttä tutkimusrahoitusta.

Apurahan saajat julkistettiin lauantaina 16.4.2016 Jyväskylässä Suomen Parkinson-liiton vuosikokouksessa.

Apurahoja haettiin yhteensä yli 500 000 euron arvosta, mutta säätiö päätyi arvioinnissaan 93 570 euron kokonaisrahoitukseen. Apurahojen saajia on tänä keväänä 23 henkilöä. Säätiö tukee ensisijaisesti nuoria, väitöskirjaansa valmistelevia liikehäiriötutkijoita. Työskentelyapurahat myönnetään verottomina, muusta työstä virkavapaalla toteutettavina. Säätiö tukee näin tutkimustyötä 41 työskentelykuukaudella eli lähes kolmella ja puolella vuodella.

Apurahojen saajien tutkimukset kattavat ilahduttavan monipuolisesti Parkinsonin taudin eri puolet. Potilastutkimuksia, mukaan lukien aivojen kuvantaminen, rahoitettiin hiukan enemmän (tutkimustyötä 7, matka-apurahoja 8) kuin kokeellisia projekteja (tutkimustyötä 5, matka-apurahoja 4). Moni tutkimus pyrkii selvittämään Parkinsonin taudin syntymekanismeja. Tutkimuksissa selvitetään mm. mikrobien osuutta taudin synnyssä, geneettisiä muutoksia suomalaisilla potilailla, aivojen tulehdusmuutosten merkitystä Parkinsonin taudissa ja kasvutekijöiden hoidollisia mahdollisuuksia.

Säätiö tukee myös suomalaista tutkijaa, jonka työ tapahtuu kuuluisassa tutkimuslaitoksessa (Rush University, Chicago) USA:ssa.

SUOMEN PARKINSON-SÄÄTIÖN MYÖNNETYT APURAHAT 2016

Työskentelyapuraha väitöskirjaa varten yhteensä 47 700 euroa  (8 henkilölle)

Aho Velma, FM, 6 800 euroa, aiheenaan Parkinson’s disease and the microbiome beyond the bacteria, Helsingin yliopisto, Biotekniikan instituutti.

Al-Abdulrasul Haidar, LL, 8 500 euroa, aiheenaan Neuroinflammaatio Parkinsonin taudissa, Positroniemissiotomografiatutkimus [11C]PBR28 –merkkiainetta käyttäen, Turun yliopisto, PET-keskus.

Albert Katrina, FM, 6 800 euroa, aiheenaan The effects of neurotrophic factor CDNF on an in vitro and in vivo alpha-synuclein overexpression Parkinson's model, with a focus on endoplasmic reticulum stress, Helsingin yliopisto.

Leino Sakari, PsM, proviisori, 6 800 euroa, aiheenaan Nikotiinin levodopan aiheuttamia dyskinesioita lievittävät vaikutukset ja niitä välittävät nikotiinireseptorialatyypit Parkinsonin taudin eläinmallissa, Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta.

Penttinen Anna-Maija, FM, 6 800 euroa, aiheenaan Hermokasvutekijöiden neuroprotektiiviset ja neurorestoratiiviset vaikutukset Parkinsonin taudin eläinmallissa, Helsingin yliopisto, Biotekniikan instituutti.

Siitonen Ari, LL, 4 500 euroa, aiheenaan Genetics of Parkinson’s disease in Finland, Oulun yliopisto.

Sääksjärvi Katri, ETM, 3 000 euroa, aiheenaan Diet, lifestyle factors, metabolic health and risk of Parkinson’s disease – A prospective cohort study, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ylikotila Pauli, LL, 4 500 euroa, aiheenaan Perinnölliset tekijät Parkinsonin taudin synnyssä, Turun yliopisto, TYKS.

 

Apuraha muuhun tieteelliseen tutkimukseen yhteensä 19 200 euroa (4 henkilölle)

Kallioniemi Elisa, DI, 3 500 euroa, aiheenaan Syväaivostimulaatio (DBS)-elektrodien optimaalinen paikan määritys diffuusio-tensori-traktografian avulla, Kuopion yliopistollinen sairaala.

Partinen Markku, LKT, neurologian dosentti, 3 200 euroa, aiheenaan Unihäiriöiden merkitys Parkinsonin taudin kehittymiseen. PARKSLEEP 2 seurantatutkimus, Helsingin uniklinikka, Vitalmed.

Rissanen Eero, LT, 5 500 euroa, aiheenaan Imaging central nervous system adenosine A2A receptors in Parkinson’s disease using positron emission tomography, Turun PET-keskus.

Salminen Outi, FaT, 7 000 euroa, aiheenaan Non-dopaminergic drug targets to treat levodopa-induced dyskinesia in Parkinson’s disease, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta.

 

Kohdeapuraha yhteensä 11 000 euroa (1 henkilölle)

Savolainen Mari, FaT, 11 000 euroa, aiheenaan Multiple system atrophy models and treatments, suorituspaikka Center for Brain Repair, Rush University, Chicago, USA.

 

Matka-apuraha yhteensä 15 670 euroa (11 henkilöä)

De Lorenzo Francesca, MSc, 1 300 euroa, Helsingin yliopisto, Biotekniikan instituutti.

Isotalo Juuso, LK, 1 300 euroa, Turun yliopisto, TYKS.

Joutsa Juho, LT, dosentti, 2 100 euroa, TYKS neurologian klinikka.           

Julku Ulrika, Proviisori, 2 400 euroa, Helsingin yliopisto, Farmakologian ja lääkehoidon osasto.              

Kinos Sirppa, VTL, 1 300 euroa, Turun ammattikorkeakoulu ja Suomen Parkinson-liitto.

Leikas Juuso, Proviisori, 500 euroa, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos.

Martikainen Kirsti, LT, 1 300 euroa, Suomen Parkinson-liitto.                    

Mertsalmi Tuomas, LL, 970 euroa, HYKS.    

Mäkinen Elina, LK, 1 300 euroa, Turun yliopisto, TYKS.      

Svarcbahs Reinis, MSc. Pharm., 2 400 euroa, Helsingin yliopisto.

Sääksjärvi Katri, ETM, 800 euroa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.