Tekstin koko

Parkinson-hyvinvointikartta potilaan tilan arviointiin

Parkinsonin taudissa potilaan kliinistä tilaa voidaan arvioida monin eri tavoin. Arviointia varten on kehitetty useita asteikkoja, joista tunnetuin on Unified Parkinson´s Disease Rating Scale¹ (UPDRS). Neljän neurologin muodostama suomalainen työryhmä Jari Honkaniemi TAYS,VKS, Seppo Kaakkola HYKS, Tapani Keränen TAYS, Kari Reinikainen, GlaxoSmithKline, ovat julkaisseet 2006 GlaxoSmithKlinen tukemana UPDRS-asteikon suomenkielisen käännöksen (ilman osiota VI). Käännöstä ovat kommentoineet lisäksi professori Heikki Teräväinen, professori Reijo Marttila ja professori Vilho Myllylä.

Mihin asteikkoa tulisi käyttää? Parhaimmillaan UPDRS-Fin-asteikon täyttäminen joka käynnillä voi auttaa ja ohjata potilaan tilan ja hoidon arviointia diagnoosia tehtäessä ja hoitoa aloitettaessa. Hoidon aikana UPDRS-Fin-asteikon täyttäminen voi olla järkevää ja hyödyllistä esimerkiksi vuosittain. Ensisijaisesti potilaan antamiin tietoihin perustavan päivittäisten toimintojen (II) osio voi soveltua helpostikin potilaan seurantaan. Niille lääkäreille, jotka eivät vielä tunne asteikkoa, se voi myös toimia muistilistana niistä seikoista, joihin tulisi kiinnittää huomiota parkinsonpotilasta tutkittaessa. Motorista osiota voi käyttää jo diagnoosivaiheessa havainnollistamaan taudin diagnostisten kriteerien täyttymistä.

Hyvinvointikartta tässä linkissä ja lisätietoja Suomen Parkinson-liiton sivuilta täältä.

Lähde: Suomen Parkinson-liiton verkkosivut