Tekstin koko

Liikehäiriötutkimus tarvitsee tukeasi

Vuonna 2017 tulee Suomen Parkinson-säätiö jakaneeksi liikehäiriötutkimukseen, pääasiassa Parkinson-tutkimukseen apurahoja 20 vuotta, yhteensä yli miljoona euroa. Vuosi on virstanpylväs monella tapaa: Parkinsonin tauti kirjattiin James Parkinsonin toimesta 200 vuotta sitten ja Suomi juhlii 100 vuotista itsenäisyyttään. 

Säätiö kerää nyt 20-vuotisapurahaa, myönnetään vuoden 2018 apurahahaussa eettisen toimikunnan luvan saaneelle, yhteen tai useampaan, tieteelliset kriteerit omaavaan liikehäiriötutkimukseen painottaen nuoria väitöskirjaansa tekeviä tutkijoita. Toiveenamme on saada kokoon 25 000 euroa, mikä merkitsee vuoden työskentelyapurahaa. 

Voit tutustua säätiön toimintaan tutustumalla vuosikertomuksiimme sekä apurahan saajiin täällä sivuillamme. Voit myös soittaa ja kysyä lisää. Lisätietoja antaa asiamies Terhi Pajunen-Mäkelä, puhelin 0400 824 438.

Suomen Parkinson-säätiö lähestyy marraskuussa vakavaraisia suomalaisia yhtiöitä ympäri Suomen pyytämällä apurahalahjaa. Yli 850 euron arvoisesta lahjoituksesta yritys saa lahjoitusvähennyksen. Vähennyksestä on säädetty tuloverolain 57,1 §:n 2. kohdassa (ks. tarkemmin Lahjoitusvähennys yhteisöverotuksessa). Vähennysoikeus koskee vain yhteisöjä. (Suomen Parkinson-säätiö päätös A3/3570/2013.) 

Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen ja sitoutunut noudattamaan hyvää hallintotapaa. Säätiö on laatinut uuden säätiölain mukaisen lähipiiriohjeen. Säätiö raportoi toiminnastaan Patentti- ja rekisterihallitukselle, Verohallinnolle sekä Poliisihallinnolle, joka on myöntänyt rahankeräysluvan POL-2015-6206 ajalle 1.1.2016 - 31.12.2017 alueena Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata.