Tekstin koko

Juhla-apurahakeräys 2012 saavutti tavoitteensa

Vuonna 2012 myönnettävän Juhla-apurahan tavoitteeksi asetettiin 18.000 € ja se saavutettiin, lämmin kiitos lahjoittajille!

 

Keräyksen lahjoitukset 1.4.2010 – 31.12.2011 - mukaan lukien korko - olivat 20.429,87 €, josta kulut (pääosin ilmoituskuluja) olivat 1.653,03 €. Keräyksen nettotuotoksi muodostui 18.776,84 €.

Juhla-apuraha 2012 on julistettu hakuun. Se myönnetään periaatteessa yhdelle erityisen ansiokkaaksi arvioidulle hakijalle, mutta voidaan myös jakaa useamman hakijan kesken. Sekä Juhla-apurahan että säätiön myöntämien muiden apurahojen saajat julkistetaan Suomen Parkinson-liiton vuosikokouksessa 21.4.2012.

Vielä kerran kiitos, antamillanne lahjoituksilla voidaan rahoittaa yksi vuosi tutkimusvapaata.

 

Säätiön hallitus