Tekstin koko

Huonosti tunnetun dystonian esiintymistutkimukseen 10 000 euroa - Parkinson-säätiön apurahoja kuvantamiseen ja kansainvälistymiseen

Suomen Parkinson-säätiö tukee Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia koskevaa tieteellistä tutkimusta jakamalla 23 tutkijalle apurahoja 107 500 euron arvosta. Vielä huonosti tunnetun neurologisen sairauden eli dystonian tutkimukseen jaetaan 10 000 euron erillinen apuraha. Apurahojen saajat julkistettiin lauantaina 22.4.2017 Tampereella Suomen Parkinson-liiton vuosikokouksessa.

Dystonia on vielä huonosti tunnettu ja tunnistettu neurologinen sairaus, johon sairastuneita arvioidaan olevan Suomessa 2000-3000. Syytä taudin syntyyn ei tiedetä, eikä siihen ole parantavaa lääkehoitoa. Suomen Parkinson-säätiö tukee 10 000 euron erillisellä apurahalla Rebekka Ortizin alkavaa väitöskirjatutkimusta, joka tutkii dystonian esiintyvyyttä, sen liitännäissairauksia ja terveydenhuollon kuormittavuutta. Tutkimus on kokonaisvaltainen kartoitus sairauden tilanteesta ja uraauurtava, koska asiaa ei ole aiemmin koko Suomen osalta selvitetty.

Suomen Parkinson-säätiö tukee apurahoillaan ensisijaisesti nuoria, väitöskirjaansa valmistelevia liikehäiriötutkijoita. Työskentelyapurahat myönnetään verottomina, muusta työstä virkavapaalla toteutettavina. Säätiö tukee näin tutkimustyötä 45 työskentelykuukaudella eli lähes neljällä vuodella.

Väitöskirjatutkimuksiin jaettiin 4 apurahaa kokeelliseen ja 4 kliiniseen tutkimukseen, määrältään yhteensä 48 800 euroa. Tutkimuskohteet vaihtelivat Parkinsonin taudin eläinmallien parantamisesta ja GDNF-kasvutekijän kaltaisten pienmolekyylien kehittämisestä aina levodopan aiheuttamien tahattomien liikkeiden (dyskinesioiden) mekanismeihin. Kuvantaminen oli keskeistä kliinisissä projekteissa, joissa parkinsonpotilaiden SPECT-tutkimusten ennustearvoa arvioitiin mm. eliniän ja muiden kuin liikevajausoireiden ennustamisessa.

Muut tutkimusapurahat, yhteissummaltaan 18 000 euroa, kohdistuivat nekin kuvantamisen merkitykseen mm. MRI-tutkimusten tarkkuuden parantamiseksi ennen aivoleikkausta sekä PET-tutkimusten tarkkuuteen aivojen tulehdusreaktioiden arvioinnissa. Myös parkinsonpotilaiden sopeutusvalmennuksen ja ihokudoksen magnetiitin tutkimusta tuettiin.

Säätiö myönsi ulkomaiseen jatko-opiskeluun ja erikoistumiseen kaksi kohdeapurahaa, määrältään yhteensä 25 500 euroa. Toinen oli jatkotukea Chicagossa työskentelevälle monisysteemiatrofiaa (MSA:ta) tutkivalle post-doc tutkijalle ja toinen Montrealiin lähtevälle tutkijalle, jonka tutkimusaiheena on mitokondrioiden toiminnan vahvistamisen merkitys Parkinsonin taudin ehkäisyssä ja hoidossa. Molemmat vierailulaboratoriot ovat Parkinsonin taudin tutkimuksen huippuja.

Parkinson-säätiö jakoi lisäksi 11 matka-apurahaa yhteensä 15 250 euroa mm. Neuroscience- ja Alzheimer’s and Parkinson’s Disease -kongresseihin  ja Euroopan Neurologiakatemian kokouksiin.

 

SUOMEN PARKINSON-SÄÄTIÖN VUONNA 2017 MYÖNTÄMÄT APURAHAT

Apurahoja väitöskirjatutkimukseen yhteensä 48 800 euroa 8 henkilölle:                                                                                                                      

Jaakkola Elina, LK, suorituspaikka Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk ja PET-kesku, tutkimusaiheenaan Dopamiinitransportterikuvantaminen ja psykiatriset oireet Parkinsonin taudissa, apuraha 3 000 euroa.

Leikas Juuso, proviisori, suorituspaikka Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, tutkimusaiheenaan Varhaisen Parkinsonin taudin eläinmallin karakterisointi neurorestoratiivisten hoitojen tutkimuksiin, apuraha 4 500 euroa.

Leino Sakari, PsM, proviisori, suorituspaikka Helsingin yliopisto, Farmasian tdk, tutkimusaiheenaan Kolinerginen ja histaminerginen järjestelmä Parkinsonin taudissa, apuraha 4 500 euroa.

Mahato Arun Kumar, M.Sc.Biochemistry and M.Sc.Neuroscience, suorituspaikka Helsingin yliopisto, Biotekniikan instituutti, tutkimusaiheenaan GDNF-hermokasvutekijaa jaljittelevien molekyylien kehittaminen Parkinsonin taudin hoitoon, apuraha 6 800 euroa.

Mäkinen Elina, LK, suorituspaikka Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk ja PET-keskus, tutkimusaiheenaan Funktionaalisen aivojen dopamiinitransporteerikuvantamisen rooli parkinsonismin erotusdiagnostiikassa, apuraha 3 000 euroa.

Nousiainen Sini, proviisori, suorituspaikka Helsingin yliopisto, Farmasian tdk, tutkimusaiheenaan Aivojen histamiinin ja histamiinireseptorien merkitys Parkinsonin taudin hiirimallissa, apuraha 10 200 euroa.

Ortiz Rebekka, LL, suorituspaikka HUS, tutkimusaiheenaan Dystoniat Suomessa 2006-2016, apuraha 10 000 euroa.

Ylönen Tina Susanna, FM, suorituspaikka Oulun yliopisto, Kliinisen tutkimuksen Keskus, tutkimusaiheenaan Yleisten liikehäiriösairauksien genetiikka, apuraha 6 800 euroa.

Tutkimusapurahoja yhteensä 18 000 euroa 4 henkilölle:

Brück, Anna, LT, suorituspaikka Turun PET-keskus, tutkimusaiheenaan Neuroinflammaatio ja tyyppi 1 kannabinoidireseptorit Parkinsonin taudissa, apuraha 10 000 euroa.                              

Kinos Sirppa, VTL, suorituspaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli, tutkimusaiheenaan Sopeutumisvalmennuksen vaikutus toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Toimintakyvyn arviointimenetelmien kehittäminen, apuraha 3 000 euroa.                            

Murros Kari,neurologian erikoislääkäri, LKT, neurol. dos. (KY), suorituspaikka HUS/HYKS neurologian klinikka, tutkimusaiheenaan Magnetiitti ja Parkinsonin tauti, apuraha 2 000 euroa.

Ronde Elsa, BSc student, suorituspaikka HYKS Anestesiologia ja tehohoito (Töölö), tutkimusaiheenaan Anestesian käyttö liikeartefaktan ehkäisyyn aivojen MRI-kuvauksessa ennen syväaivostimulaatiokirurgiaa, apuraha 3 000 euroa.

Kohdeapurahoja ulkomailla tapahtuvaan tutkimukseen yhteensä 25 500 euroa 2 henkilölle:                 

Penttinen Anna-Maija, FM, suorituspaikka University of Montreal, tutkimusaiheenaan Mitokondrioiden toiminnan tehostamisen neuroprotektiiviset vaikutukset, apuraha 10 200 euroa.                                

Savolainen Mari, FaT, suorituspaikka Rush University Medical Center, Chicago, tutkimusaiheenaan Monisysteemiatrofian uudet hoitomahdollisuudet, apuraha 15 300 euroa.

Matka-apurahoja yhteensä 15 250 euroa 11 henkilölle (yksi ei nostanut apurahaa):

Ignatius Erika, LL, Helsingin yliopisto, 1 000 euroa
Jaakkola Elina, LK, Turun yliopisto, 1 000 euroa
Jaronen Merja, FT, Harvard Medical School, Boston, 2 000 euroa
Julku Ulrika, proviisori, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa
Martikainen Kirsti LT, neurol.dos., Suomen Parkinson-liitto ry, 2 000 euroa
Mäkinen Elina, LK, Turun yliopisto, 1 000 euroa
Renko Juho-Matti,  proviisori, Helsingin yliopisto,1 000 euroa
Sipilä  Jussi, LL, Turun yliopisto, 250 euroa
Stepanova Polina, M.Sc., Helsingin yliopisto, 2 000 euroa
Svarcbahs Reinis, MSc. Pharm., Helsingin yliopisto, 2 000 euroa