Tekstin koko

24.9.2016 tapahtuu - kävelemällä hyvä hoitopolku Parkinsonin tautia sairastaville

Parkinsonin tauti, etenevä neurologinen sairaus, vaikuttaa päivittäin 14 000 suomalaisen elämän kaikkiin osa-alueisiin. Tulevina vuosina tautiin sairastuneiden määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan väestön ikääntyessä. Oikea-aikainen ja asiantunteva hoito on sairastuneiden toimintakyvyn ylläpitämisen tärkein edellytys.

Tautia sairastavien hyvää hoitopolkua vahvistetaan valtakunnallisella kävelytapahtumalla 31 paikkakunnalla lauantaina 24.9. klo 12–15. Tapahtuman suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Päätapahtuman Narinkkatorilla Helsingissä avaa klo 12 kansanedustaja Sari Sarkomaa, joka puhuu sote-uudistuksen vaikutuksista suomalaisten terveydenhoitoon.

”Järjestämme Kelpo polku -kävelytapahtuman lisätäksemme tietoisuutta Parkinsonin taudin vaikutuksista sairastuneiden elämään. Samalla haluamme kiinnittää päättäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten huomion laadukkaiden hoitopolkujen vahvistamiseen ja tautia sairastavien hyvän hoidon varmistamiseen”, sanoo Suomen Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila.

Sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota yhdenvertaisia, laadukkaita ja tarpeellisia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikille suomalaisille asuinpaikkakunnasta riippumatta. Uudistus lisää kansalaisten valinnanvapautta ja samalla myös jokaisen omaa vastuuta terveydestä.

”Parantumatonta Parkinsonin tautia sairastavat tarvitsevat oikean hoitopolun löytääkseen riittävästi tietoa monioireisesta sairaudestaan ja hoitomahdollisuuksista. Jos he eivät saa toimintakykynsä ylläpitämisen edellytyksenä olevaa oikea-aikaista tietoa ja asiantuntevaa hoitoa kasvaa yhteiskunnalle koituva lasku sairaala- ja laitoskustannusten muodossa”, muistuttaa Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila.

”Tietoa, neuvontaa, kuntoutusta ja vertaistoiminnan mahdollisuuksia tarjoamalla autamme  sairastuneita läheisineen oikealle hoitopolulle. Samalla haluamme parantaa tietoisuutta itsehoidon mahdollisuuksista: yhtenä esimerkkinä siitä Kelpo polku -kävely  muistuttamassa liikunnan tärkeydestä oleellisena osana Parkinsonin taudin hyvää hoitoa.”

Hyvän hoidon varmistamiseksi Suomen Parkinson-liitto on luonut yhdessä AbbVien, Tehyn ja Lääkäriliiton kanssa Parkinsonin tautia sairastavien Kelpo Polku -hoitomallin. Hoitopolkumallin vakiinnuttamisella vallitsevaksi hoitokäytännöksi kaikkialla Suomessa turvataan Parkinsonin tautia sairastavien asiantuntevan ja oikea-aikaisen hoidon saaminen asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tietoa Kelpo polku -kävelytapahtumista, kävelypaikkakunnista ja yhteyshenkilöistä löytyy Parkinson-liiton kotisivuilta: www.parkinson.fi.