Tekstin koko

Lahjoita apurahatunteja

Tällä hetkellä apurahalla tutkimustyötä tekevän verovapaa kuukausiapuraha on 1 709,37 euroa. Apurahatyötunnin arvoksi voidaan siis laskea noin 11 euroa. Säätiö kampanjoi nyt loppuvuodesta ja ensi vuoden apurahatyötuntien lahjoittamisen puolesta.

Suomen Parkinson-säätiö on potilaan testamenttivaroin, Suomen Parkinson-liiton toimesta perustettu apurahasäätiö, joka jakaa tieteelliseen liikehäiriötutkimukseen apurahoja. Säätiön toiminnan kohde on kapea, sillä Suomessa sairastaa runsaat 15 000 henkilöä Parkinsonin tautia ja muita vastaavia liikehäiriösairauksia. Omaiset mukaan lukien tämä koskettaa ainakin 50 000 ihmistä. Harvinaisten sairauksien osalta tutkimushankkeita on vain vähän, jos lainkaan. Säätiön apurahoin on käynnistetty mm. Huntingtonin taudin ja dystonian tutkimusta.

Viimeaikainen lääkekehitys on mahdollistanut sen, että lääkkeiden avulla Parkinsonin tauti pysyy hallinnassa melko pitkään. Sairauden syytä ei kuitenkaan ole vielä pystytty todentamaan ja näin ollen taudin ehkäiseminen tai parantaminen on mahdotonta. Siksi panostus tieteelliseen tutkimukseen on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteenamme on apurahojen myötä saada liikehäiriötutkimus kiinnostavaksi tieteenalaksi myös nuorten tutkijoiden piirissä.

Keräyksellä saadut varat myönnetään vuoden 2020 apurahahaussa eettisen toimikunnan luvan saaneelle, yhteen tai useampaan, tieteelliset kriteerit omaavaan liikehäiriötutkimukseen painottaen nuoria väitöskirjaansa tekeviä tutkijoita. Toiveenamme on saada kokoon 25 000 euroa, mikä merkitsee vuoden työskentelyapurahaa.

Säätiön lahjoitustilit keräykselle

Säätiöllä on Poliisihallituksen 1.9.2017 myöntämä rahankeräyslupa RA/2017/835 ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019 koko maahan lukuunottamatta Ahvenanmaata.

  • Osuuspankki  FI19 5710 0420 2778 32 (OKOYFIHH)
  • Nordea  FI32 1175 3000 2158 80 (NDEAFIHH)

Kirjoita viestikenttään lahjoittajan nimi. Nimi julkaistaan viestinnässämme.

389 tutkimustuntia on jo kertynyt!

Säätiön vastaanottamat lahjoitukset 1.1. - 31.10.2018 ovat yhteensä 4 280 euroa. Kiitos lahjoittajille vuonna 2018:

  • Robin Hackmanin muistokukat, Mirja "Mimmi" Suutarin muistokukat
  • Marjukka Iitti, Erik Jungell, Terttu Järviö, Jean Rasmussen, Mika Wielert

Yrityslahjoitukset: Säätiö on nimetty vuosiksi 2014 - 2023 sellaiseksi tuloverolain tarkoittamaksi säätiöksi, jolle tehdyn 850 - 50 000 euron lahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tuloverotuksessaan. Verohallituksen päätös A3/3570/2013 ja P0018757607 /20.6.2018.

Päivitetty 13.11.2018