Tekstin koko

Keräysapuraha 2020

Autathan tutkijaa liikehäiriösairauksien tutkimuksessa

Erityisesti kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen julkinen rahoitus on viimeisen vuosikymmenen aikana laskenut huomattavasti. Samaan aikaan lääketieteelliseen tutkimukseen keskittyvät säätiöt ovat lisänneet rahoitustaan, mutta esimerkiksi liikehäiriösairauksien tutkimuksen osalta kliinisen tutkimuksen osuus on edelleen niukkaa. Nuoret lääkärit valitsevat kliinisen tutkimusuran yhä harvemmin epävarman rahoituksen vuoksi. Suomen Parkinson-säätiön tavoitteena on saada liikehäiriötutkimus kiinnostavaksi tieteenalaksi nuorten tutkijoiden piirissä.

Keräysvarat myönnetään tutkimustyöhön täysimääräisinä

Päättyneellä keräyksellä saadut varat myönnettiin vuoden 2021 apurahahaussa eettisen toimikunnan luvan saaneille, tieteelliset kriteerit omaavaan liikehäiriötutkimukseen nuorille väitöskirjaansa tekeville tutkijoille. Toiveenamme saada kokoon 10 000 euroa kaksinkertaistui. Keräystuotolla voidaa apurahoin tukea vuodeksi tutkimustyötä.

Säätiöllä oli Poliisihallituksen 9.1.2020 myöntämä rahankeräyslupa RA/2020/16  ajalle 9.1.2020 - 31.12.2020 alueena Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Keräykseen lahjoitettiin yhteensä 19 502  euroa (31.12.2020). Saaduilla lahjoituksilla säätiö voi myöntää lähes vuodeksi työskentyapurahaa. Suurkiitos!

Säätiö kiittää lahjoittajia:

  • Jarmo Alajoutsijärven, Ossi Collinin, Krister Hallbäckin, Pirkko Rahkolan, Aulis Ruotsalaisen, Reino Vainion ja Matti Varhon muistokukkalahjoitukset
  • Ismo Glans, Anna-Kaisa Hiltunen, Marjukka Iitti, Erik Jungell, Emilia Lerche, Sirpa Lusminki Jensen, Oskari Petas, Pirkko Siukonen ja Matti Vesala.
  • Ernst & Young Oy 1 000 euroa yhteisölahjoittajana Hallbäckin muistokukkalahjoitukseen
  • MotionVoltGames Oy yhteisölahjoitus 5 000 euroa
  • kiitos myös niille lahjoittajille, jotka eivät halua nimensä julkaisua

Poliisihallitus on 16.12.2020 myöntänyt säätiölle rahankeräysluvan RA/2020/1629 alkaen 1.1.2021 toistaiseksi.

Yhteisölahjoitukset

Suomen Parkinson-säätiölle annettu lahjoitus on yhteisöille vähennyskelpoinen tuloverotuksessa, kun lahjoitus on määrältään 850 - 50 000 euroa.  Verohallituksen 20.6.2018 päätös nro P0018757607 vuosiksi 2019 - 2023.

Suomen Parkinson-säätiö on potilaan testamenttivaroin, Suomen Parkinson-liiton toimesta perustettu apurahasäätiö, joka jakaa tieteelliseen liikehäiriötutkimukseen apurahoja. Apurahoja myönnetään vuosittain noin 100 000 euroa omaisuuden tuotosta. Harvinaisten sairauksien osalta tutkimushankkeita on vain vähän, jos lainkaan. Säätiön apurahoin on käynnistetty mm. Wilsonin ja Huntingtonin taudin sekä dystonian tutkimusta.

Päivitetty 10.3.2021