Tekstin koko

Apurahat 2013

Apuraha liikehäiriösairauksien väitöskirjatutkimukseen myönnettiin yhdeksälle tutkijalle:

 • Airaksinen Katja, LL, Biomag-laboratorio ja HUS neurologian klinikka, tutkimusaiheena Syväaivostimulaation mekanismit Parkinsonin taudissa.
 • Bäck Susanne, proviisori, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, tutkimusaiheena Hermokasvutekijöiden CDNF:n ja MANF:n vaikutukset kokeellisessa Parkinsonin taudin mallissa.
 • Chadchankar Heramb, MSc, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian tiedekunta tutkimusaiheena Alfa-synukleiinin rooli dopamiinivälitteisessä neurotransmissiossa.
 • Lahtinen Maija, LL, Oulun yliopisto ja oulun yliopistollinen keskussairaala, tutkimusaiheena Parkinsonin taudin syväaivostimulaation pitkäaikaisseuranta.
 • Lindström Riitta, FM, Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos, tutkimusaiheena MANF/CDNF-hermokasvutekijäperhe banaanikärpäsmallissa.
 • Rutanen Petra, Litk, Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka, tutkimusaiheena Tasapainon, liikuntakyvyn ja fyysisen aktiivisuuden yhteys Parkinson -potilaiden kaatumis-, murtuma- ja kuolemanriskiin.
 • Savolainen Mari, proviisori, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, tutkimusaiheena Prolyyli oligopeptidaasin vaikutukset alfa-synukleiinin kertymiseen Parkinsonin taudin malleissa.
 • Siitonen Ari, LL, Oulun yliopisto, kliinisen lääketieteen laitos, Oulun yliopistollinen keskussairaala, tutkimusaiheena Mitokondriaaliset geenit Parkinsonin taudissa.
 • Sipilä Jussi, LL, Turun yliopistollinen keskussairaala, tutkimusaiheena Huntingtonin tauti Suomessa.

Apuraha liikehäiriösairauksien tieteelliseen tutkimukseen jo väitelleille myönnettiin kahdelle tutkijalle:

 • Joutsa Juho, LT, PET-keskus, TYKS ja Turun yliopisto, tutkimusaiheena Parkinsonin taudin impulssikontrollihäiriöt ja mielenterveys.
 • Scheperjans Filip, LT, HYKS ja Helsingin yliopisto, tutkimusaiheena Ylähengitysteiden, suun ja suoliston mikrobiston analyysi idiopaattista Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla.

Matka-apuraha tieteelliseen kongressiin myönnettiin seuraaville tutkijoille:

 • Rautakoski Pirkko, FT, Åbo Akademi
 • Renko Juho-Matti, proviisori, Helsingin yliopisto
 • Voutilainen Merja, FaT, Helsingin yliopisto