Tekstin koko

Apurahat 2012

Juhla-apuraha ja kohdeapurahat:

Säätiö myönsi tavanomaisten apurahojen lisäksi Säätiön 15-vuotisjuhla-apurahan FT Juha Partaselle Helsingin yliopistosta. Juhla-apurahan määrä on 20.500 euroa. Partanen tutkii FGF -kasvutekijöiden merkitystä kypsille dopamiinihermosoluille. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten eräs sidekudosperäinen kasvutekijä (FGF20) estää dopamiinihermosolujen toimintaa ja miten sen lisääntynyt aktiivisuus mahdollisesti altistaa Parkinsonin taudille. Tutkimus tehdään yhteistyössä useiden Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa ja sillä on oleellista merkitystä Parkinsonin taudin ymmärtämiseksi.

Lisäksi myönnettiin kaksi kohdeapurahaa ulkomaisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen: FaT Sarka Lehtoselle (Itä-Suomen yliopisto) ja FT Timo Myöhäselle (Helsingin yliopisto). Lehtonen tutkii kantasolujen ja potilaan omien hermosolujen käyttöä etsittäessä uusia hoitomuotoja Parkinsonin tautiin. Myöhäsen tutkimusaiheena on erään entsyymin (Prolyylioligopeptidaasi) esto Parkinsonin taudin hoitokeinona. Tutkimus pyrkii selvittämään kyseisen entsyymin roolia Parkinsonin taudin ja Alzheimerin taudin pahentumisessa.

Apuraha väitöskirjaa varten:

Ellfolk Ulla, PsL, (TYKS neurologian klinikka) ” Neurokognitiiviset muutokset Parkinsonin taudissa”; Mäkelä Johanna, FM, (Helsingin yliopisto) ” PGC-1alfa transkriptiotekijän merkitys Parkinsonin taudin malleissa”; Peura Lauri, Proviisori, (Itä-Suomen yliopisto) ” Lääkeaineiden kohdentaminen aivoihin aihiolääkkeinä”; Ylikotila Pauli, LL, (TYKS, neurologian klinikka) ” mitoPARK” ja Ylönen Susanna, FM, (Oulun yliopisto) ” Parkinsonin taudin mitokondriaalinen genetiikka”.

Muu tutkimusapuraha:

Partinen Markku, LKT,( Tutkimuskeskus Vitalmed) ”Parkinsonin tauti ja unihäiriöt”; Mattanen Katariina, HuK, (Oulun yliopisto) ”Metaforien tuottaminen Parkinsonin taudissa” ja Scheperjans Filip, LT, (HUS) ” Ylähengitysteiden ja suoliston mikrobiston analyysi idiopaattista Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla”. 

Matka-apuraha:

Airaksinen Katja, LL , Helsingin yliopisto; Ellfolk Ulla, PsL,( TYKS neurol. klinikka); Joutsa Juho, LL , (Satakunnan keskussairaala, Neurologian klinikka); Karrasch Mira, FT, (Åbo Akademi); Kopra, Jaakko, FM, (Helsingin yliopisto); Mäkelä Johanna, FM, (Helsingin yliopisto); Piltonen Marjo, proviisori, (Helsingin yliopisto) ja Savolainen Mari, proviisori, (Helsingin yliopisto).