Tekstin koko

Apurahat 2008

Apurahoja tutkimushankkeisiin jaettiin vuonna 2008  yhteensä 108 100 euroa yhteensä 15 tutkijalle.

Tutkimusapurahat myönnettiin hakemuksesta seuraaville tutkijoille:

LL Tua Annanmäki, tutkimuksen aiheena Uraatti- ja rautametabolian yhteydet kognitioon Parkinsonin taudissa, kolmen vuoden seurantatutkimus.Tutkimuspaikka: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri, Jorvin sairaala, Neurologian poliklinikka 

Proviisori Mikko Gynther, tutkimuksen aiheena Uusien dopamiiniaihiolääkkeiden kehittäminen Parkinsonin taudin hoitoon. Tutkimuspaikka: Kuopion yliopisto, Farmaseuttisen kemian laitos 

LL Pekka Jokinen, tutkimuksen aiheena Parkinsonin tauti ja kognitiivisten toimintojen heikentyminen. Tutkimuspaikka: Turun yliopisto, TYKS, PET- keskus

Professori, Farmasian tohtori Anne Juppo, tutkimuksen aiheena 19. Helsinki Drug Reseach kansainvälisen kongressin järjestäminen Tutkimuspaikka: Helsingin yliopisto, Biomedicum 

Proviisori Minna Kairisalo, tutkimuksen aiheena Oksidatiivisen stressin säätely ja vaikutukset Parkinsonin taudissa. Tutkimuspaikka: Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva, Biomedicum Helsinki

Proviisori Mikko Käenmäki, tutkimuksen aiheena Katekoli-O-metyylitransferaasin (COMT) merkitys aivoissa ja erilaisten COMT-estäjien aivovaikutusten vertailu Parkinsonin taudin eläinmalleissa. Tutkimuspaikka: Helsingin Yliopisto, Farmakologian ja toksikologian osasto, Farmasian TDK

LL Ville Lumme, tutkimuksen aiheena Dopamine D2/3 receptors and Cognition. Tutkimuspaikka: Turun Yliopisto, TYKS, PET-keskus

LT Jukka Lyytinen, tutkimuksen aiheena Aivostimulaattorihoidon seuranta Parkinson-potilailla Tutkimuspaikka: Helsinki, HYKS:n neurologian klinikka, neurologinen vuodeosasto 91

LL (Heidi) Maarit Matinolli , tutkimuksen aiheena Tasapaino, liikuntakyky ja kaatumiset Parkinsonin taudissa. Tutkimuspaikka: Oulun Yliopisto, OYKS, neurologian klinikka 

LK Topi Mattila, tutkimuksen aiheena Dopamiiniagonistit ja MAO- B- estäjät Parkinsonin taudin varhaisvaiheessa: naturalistinen retrospektiivinen tutkimus. Tutkimuspaikka: TAYS, Neuroalat ja kuntoutus

Proviisori Katja Puttonen, tutkimuksen aiheena Prolyylioligopeptidaasi- entsyymin estäjien potentiaaliset solusuojavaikutukset Parkinsonin taudin soluviljelymallissa. Tutkimuspaikka: Kuopion Yliopisto, Farmakologian ja toksikologian laitos 

LL Eero Rissanen, tutkimuksen aiheena Keskushermoston adenosiinireseptorien kuvantaminen Huntington- ja Parkinson-potilailla käyttäen positroniemissiotomografiaa (PET). Tutkimuspaikka: Turun Yliopisto, TYKS, PET-keskus

Toimintaterapeutti Katri Tuuha, tutkimuksen aiheena Toimintataitojen arviointi osana Parkinsonin tautia sairastavan toimintakyvyn arviointia. Tutkimuspaikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Suomen Parkinson-liitto ry, Turku 

Proviisori Leena Vilponen, tutkimuksen aiheena Glian ja hermokasvutekijöiden (MANF/CDNF) yhteisvaikutukset dopaminergisiin soluihin in vitro. Tutkimuspaikka: Helsingin Yliopisto, Farmasian TDK, farmakologian ja toksikologian osasto

LT, farmaseutti Antti Väänänen, tutkimuksen aiheena The kdi-domain of gamma 1 laminin as a therapeutic agent in Parkinson disease. Tutkimuspaikka: Biolääketieteen laitos, Biomedicum, Helsinki, farmakologian toimiala. 

Opintomatka-apurahat myönnettiin seuraaville hakijoille: 

LL Katja Airaksinen, Helsinki, tutkimuksen aiheena Neurostimulaattorihoitojen vaikutusmekanismit Parkinsonin taudissa. Opintomatka: Biomag konferenssi 2008, Sapporo 

FM Saara Rissanen, Kuopio, tutkimuksen aiheena EMG:n analyysimenetelmät Parkinsonin taudin diagnostiikassa ja hoitovasteen seurannassa. Opintomatka: IEEE Engineering in Medicine and Biology- konferenssi, Vancouver