Tekstin koko

Hakuohjeet

Apurahahaku on vuosittain 1.1. - 31.1. Apurahahakemus on jätettävä säätiölle 31.1. mennessä sekä allekirjoitettuna (suorituspaikan johtajien ja oma allekirjoitus) ja päivättynä hakemuksena (tulostettuna verkkohakemuksesta) yhtenä kappaleena postitse että tiedostona verkossa kirjautumalla säätiön sivuille ("Kirjaudu sisään") ja lähettämällä hakemus siellä. Huom! Mikäli kuitenkin jätät sähköisen hakemuksen vasta viimeisenä päivänä, voit jättää allekirjoitetun hakemuksen postiin eikä sitä tarvitse toimittaa pikakirjeenä. Voit myös skannata allekirjoitetun hakemuksen ja lähettää sen varmuudeksi sähköpostilla säätiön sähköpostiosoitteeseen.

Kirjoita tiiviisti olennaiset seikat - mikä on erityistä ja ansiokasta juuri tässä tutkimuksessa. Sinun ei tarvitse esimerkiksi kertoa, mikä on Parkinsonin tauti, vaan tuo esille juuri Sinun tutkimuksesi keskeiset seikat. Kirjoitustila on rajoitettu eikä liitteitä enää tarvita.

Henkilökohtaisen apurahan hakijan tulee olla apurahan käyttäjä. Tutkimusryhmän johtaja voi hakea ryhmälle apurahaa, jonka maksaa edelleen palkkana, mutta ei henkilökohtaista apurahaa edelleen myönnettäväksi ryhmän jäsenelle.

Matka-apurahaa haetaan määriteltyyn kongressiin eikä myönnetty matka-apuraha ole siirrettävissä toiseen kongressiin. Samaan tilaisuuteen voidaan myöntää tutkimusryhmästä korkeintaan yhdelle hakijalle matka-apuraha. Matka-apurahasta käyttämättömiä varoja ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen, vaan myönnetystä matka-apurahasta loppuosa maksetaan raportin, posterin (tai abstractin) toimittamista ja kuitteja vastaan. Kuittien tulee olla tosite suoritetusta maksusta. Raportissa esitetään laskelma kuluista.

Hakemuksella voi anoa vain yhtä apurahalajia.  Jos esimerkiksi haet sekä tutkimusapurahaa että matka-apurahaa, tulee näistä täyttää eri hakemukset. Jos apurahan käyttösi on tarkoitus alkaa vasta 1.1. - 30.4. välisenä aikana hakemusvuoden jälkeen, mainitse siitä selvästi hakemuksesi käyttötarkoitusrivillä. Pääsääntöisesti apurahan käyttö tulee aloittaa myöntövuonna.

Hakemus tehdään verkossa, josta täytetty hakemus välittyy säätiölle. Hakemuksessa on välitallennusmahdollisuus. Voit myös pyytää säätiöltä lähetetyn hakemuksen mitätöintiä, mikäli huomaat siinä virheen ja haluat tehdä uuden. Kirjautumalla säätiön sivuille näet jatkossa hakemuksesi tilan ja päätöksen ja siellä ilmoitat myös raportoit myönnetyn apurahan. Maksatustiedot pyydämme erikseen kirjeellä tai sähköpostilla.

Apurahahakemuksen tulee olla säätiössä allekirjoitettuna viimeistään 31.1. Säätiö voi joustaa postitoimituksessa muutaman päivän.

Postita tulostettu, päivätty ja allekirjoitettu hakemuskappale säätiölle. Hakemuksessa tulee olla myös suorituspaikan johtajien allekirjoitukset. Vertaamme sähköisesti ja postitse tulleiden hakemustesi aikaleimoja ja niiden tulee olla samat. Yksinomaan sähköistä hakemusta ei käsitellä. Puutteellisesti täytettyyn hakemukseen ei yleensä hankita täydennyksiä. Emme etsi täydennystä aikaisemmista hakemuksista, vaan vaikka kyseessä olisi jatkohakemus, tulee kaikki pyydetyt tiedot täyttää. Kutakin tutkimushanketta/apurahalajia varten täytetään oma hakemus. Emme palauta hakemuksia.

Ongelmatilanteissa hakemuslomakkeen voi pyytää tiedostona asiamieheltä, puhelin 0400 824 438. Tällöin hakemus tulee lähettää liitteineen säätiölle postitse allekirjoitettuna sekä sähköpostin liitetiedostona. 

Postitusosoite: Suomen Parkinson-säätiö sr, Asiamies Terhi Pajunen-Mäkelä, Itäinen pitkäkatu 27 B 31, 20700 TURKU.

Sähköpostiosoite:  saatio(ät)parkinsonsaatio.fi

Päivitetty 1.2.2018 (kursiivilla täydennetyt ohjeet)