Tekstin koko

Apurahan myöntäminen ja maksatus

Arviointi ja myöntäminen

Apurahahakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: ensinnäkin täyttyykö säätiön tarkoitus, onko hakija nuori tutkija, onko kyseessä väitöskirja, mikä on tutkimuksen tieteellinen merkittävyys, onko tutkimus kliininen ja mikä on hakijan kokonaisrahoitus tutkimukselle.

Säätiön hallitus päättää apurahojen jakamisesta kerran vuodessa. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti ja se on luettavissa kirjautumisen jälkeen omalla hakemussivulla . Apurahan saajat julkistetaan vuosittain Suomen Parkinson-liiton kevätkokouksessa huhtikuussa.  Myönnetty apuraha maksetaan hakijalle yhdessä erässä toukokuussa, matka-apurahat kahdessa erässä, josta toinen erä matkan päätettyä raportin perusteella. Apurahan käyttö tulisi aloittaa myöntövuonna.

Verotus

Apurahan saajan tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö tekee verotussäännösten edellyttämän tarkkailuilmoituksen maksamistaan apurahoista. Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaukseen, apurahan saaja on velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja kaikista työnantajamaksuista. Lisätietoja verovapaasta määrästä ja henkilöverotuksesta. Syventävä vero-ohje apurahoista, voimassa vuodesta 2019.

Vakuutusvelvollisuus

Apurahansaajat kuuluvat maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisen lakisääteisen työeläketurvan piiriin. Lain mukaan apurahan myöntäjä ilmoittaa myöntämistään apurahoista vakuuttajalle, Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle Melalle. Apurahan saajalla on velvollisuus hakea vakuutusta vakuuttamisehtojen niin täyttyessä. Lisätietoja www.mela.fi .

Apurahan hakijoiden ja saajien rekisteröinti, tietojen tarkistaminen

Apurahan hakija suostuu siihen, että

  • apurahan hakijoista ja saajista laaditaan sellaiset hakija- ja saajarekisterit, joihin säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyssä ja myönnettyjen apurahojen maksamisessa ja valvonnassa tarpeelliset tiedot. Tietosuojaseloste.
  • apurahan saajien nimet julkaistaan säätiön Internet-sivuilla.
  • säätiö voi tarvittaessa tarkistaa hakijalle muista säätiöistä myönnetyt apurahat.

Ilmoitukset säätiölle ja raportointivelvoite

Apurahan saajan tulee viipymättä ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedoissaan tapahtuvat muutokset.

Apurahan saaja sitoutuu antamaan selvityksen säätiölle apurahan käytöstä 3 kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä tai suoritetun matkan päättymisestä ja pyydettäessä esittelemään tutkimuksensa Parkinson-liiton vuosikokouksessa. Mikäli apurahan käyttö viivästyy, tulisi keskeneräisistä töistä vuosittain antaa väliraportti. Mahdolliset tutkimusjulkaisut toimitetaan säätiölle maksutta välittömästi niiden ilmestyttyä.

Tutkimusjulkaisuissa ja esittelyaineistoissa tulee mainita Suomen Parkinson-säätiö sr tukijana ja mahdollisuuksien mukaan liittää esitysmateriaaliin myös säätiön logo. Logon voit ladata alla olevasta linkistä. Säätiön nimi on ruotsiksi Finlands Parkinson-stiftelse sr ja englanniksi The Finnish Parkinson Foundation sr.

Säätiön logot suomeksi ja englanniksi.

Päivitetty 9.4.2019