Tekstin koko

Tehdään tie ymmärtämiseen

Suomen Parkinson-säätiö tukee liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin ja muiden parkinsonismien, dystonian, essentiaalisen vapinan ja Huntingtonin taudin tieteellistä tutkimusta jakamalla vuosittain apurahoja tutkijoille.

Taudit vaikuttavat tälläkin hetkellä Suomessa lähes kymmenien tuhansien sairastuneiden ja heidän läheistensä elämään. Vain tieteellisellä tutkimuksella voimme saada vastauksia sairauksien herättämiin kysymyksiin.

Jos haluat olla mukana tukemassa liikehäiriösairauksien tutkimusta, voit tehdä lahjoituksen tai testamentin säätiölle.

Parkinsonin tautia ennakoivat oireet

Parkinsonin taudin diagnoosi perustuu yhä motoristen oireiden, kuten hitauden, jäykkyyden ja vapinan, ilmenemiseen. Tauti on kuitenkin alkanut jo vuosia, ehkä vuosikymmeniäkin, aiemmin. Viime vuosina on pyritty selvittämään, minkälaisia mahdollisia oireita on henkilöllä, jolla myöhemmin diagnosoidaan Parkinsonin tauti. Puhutaan tautia ennakoivista oireista eli prodromaalioireista tai premotorisista oireista.

Puheenjohtajan kongressikuulumisia Hongkongista

22. kansainvälinen Parkinsonin taudin ja liikehäiriösairauksien kongressi pidettiin Hong Kongissa 5. – 9.10.2018. Osallistujia oli 85 eri maasta yhteensä noin 4 000. Itse osallistuin kahteen päivään. Ohjelma koostui suullisista esityksistä mukaan lukien liikehäiriövideoiden esitykset ja postereista, joita oli noin 1700. Suomalaiset liikehäiriösairauksien tutkijat ja neurologit olivat hyvin edustettuina; laskujeni mukaan heillä oli yhteensä 16 posteria. Näistä puolta säätiö on tukenut matka-apurahalla. Kongressiin liittyi perinteinen näyttely.